Hälsorådet Häggviksklubben

I oktober 2022 startade hälsorådet Häggviksklubben på Häggviks gymnasium i Sollentuna. Skolan var också en av de första att gå med i Reactas arvsfondsprojekt "Jämlik hälsa för alla" och personal som är engagerad i hälsorådsarbetet säger att "Arbete med hälsa är skolans uppdrag och vi tyckte att Reactas modell lät spännande." Nu snart 1,5 år senare har de flera aktiva hälsoråd och de positiva effekterna är många!

Månadens hälsoråd - april

När hälsorådet startade 2022 så började vi med att prata om hälsa, hur föreningar fungerar och vad en styrelse är. Det gjorde vi på lektioner som vi kallar för Livskunskap. Efter det fick elever anmäla intresse för att engagera sig i skolans första hälsoråd och då bildades Häggviksklubben. I hälsorådets styrelse finns ledamöter på både ordinarie- och viceposter och hälsorådet har styrelsemöte på idrottslektionerna varannan vecka med sin idrottslärare som är hälsorådscoach. Styrelseledamöterna tar sitt uppdrag på stort allvar och alla är väl medvetna om att delar av arbetet med hälsoråd ingår i ämnet idrott och hälsa.

Hälsorådet anordnar olika rastaktiviteter som hälsorådets medlemmar och andra elever i skolan bjuds in till att delta på.

Hur gör ni i hälsorådet när ni ska ta beslut?

Vi använder oss av majoritetsbeslut. Vi röstar genom handuppräckning och drar lika många streck vid ett alternativ som det får röster. Ibland har vi blundat samtidigt för att göra röstningen anonym och en i gruppen har fått dra strecken på tavlan istället.

Hur har hälsorådets medlemmar blivit medvetna om hur aktiviteterna stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande?

Eleverna har diskuterat på mötena vilka aktiviteter som de vill genomföra och varför. På så sätt har eleverna diskuterat vilka hälsoeffekter aktiviteterna har, till exempel att de känner att de kan koncentrera sig bättre på lektionerna om de får ta en paus och ha avslappning, eller att de mår bra av att få röra på sig med dans och ha kul. Hälsorådscoacherna finns med och stöttar samt är bollplank vid behov. Eleverna styr annars aktiviteterna helt själva och kan på så sätt stärka sin känsla av empowerment.

Vilka effekter upplever ni att hälsorådsarbetet resulterar i för hälsorådets medlemmar?

Det finns många positiva effekter av att vara med och driva hälsoråd. De som är allra tydligast i Häggviksklubben är att det har blivit en ökad gemenskap och flera upplever sig vara piggare. Många medlemmar känner också att de kan koncentrera sig och tänka bättre.

Stort tack till hälsorådet Häggviksklubben för allt som ni gör som gör skillnad för era medlemmars fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi ser fram emot att få fortsätta ta del av era härliga rastaktiviteter!

Har din verksamhet också elever som skulle må bra utav organiserade rastaktiviteter? Hör av dig så berättar vi mer om hur ni kan starta hälsoråd och få friskvårdsbidrag från oss, så att de rastaktiviteter som barn och unga i din verksamhet vill kunna göra kan genomföras.

Varmt välkommen att maila oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-941 410.

2500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter