Hälsorådet Actionwe

I mars 2022 startade hälsorådet Actionwe på Stagneliusskolans AST-enhet. Effekterna av arbetet med hälsoråd är många och en av dem är att eleverna upplever att det sociala samspelet ökar. Medlemmarna i hälsorådet är elever som tillhör en AST-enhet, vilket innebär att de går i mindre klasser på cirka 4-6 elever/klass. Under aktiviteterna får eleverna träna på att träffa elever från andra klasser och ibland i något större sammanhang. Tack vare aktiviteterna sker det sociala samspelet mer naturligt och blir något lättare för dem.

Månadens hälsoråd - november

Actionwe erbjuder olika hälsofrämjande aktiviteter varje vecka. Till exempel så görs besök i simhallen, medlemmarna spelar badminton eller håller på med musik eller cykling. Medlemmarna har en önskelåda där de lägger förslag på olika aktiviteter som de önskar göra. Vid föregående medlemsmöte i kvartal tre röstades det fram att vi skulle bowla, spela Lasergame och laga mat tillsammans. Man fick välja en av aktiviteterna för man kunde inte välja alla. Det var roligt att se hur eleverna peppade och stöttade varandra i de olika aktiviteterna och se hur deras sociala förmågor kom fram på ett sätt som de inte gör i klassrumssituationer.

Det är flera av våra elever som har svårt för denna typ av sammanhang och undviker dem på sin fritid, trots att de har en önskan om att prova olika aktiviteter och kunna vara med. Därför är det roligt när de får känna att de lyckas. Vår erfarenhet är att det fungerar bra att göra denna typ av aktiviteter tillsammans när det förbereds noga, eleverna är väl förberedda, strukturen är tydlig och det är flera lärare med.

På vilket sätt gör arbetet med hälsoråd skillnad?

Eleverna nämner själva att både glädjen, välmåendet och gemenskapen ökar när de gör aktiviteter tillsammans. Vi har också märkt att fler elever lockas att vara med som kanske inte har velat prova en aktivitet innan, tack vare att eleverna och hälsorådscoacherna pratar mycket om aktiviteterna. Aktiviteterna syns också i elevernas vardag, till exempel när vi genomför rastaktiviteter. Vi märker också att eleverna socialiserar sig mer på rasterna och är lugnare och tryggare, de går inte lika lätt upp i affekt.

Vissa elever får upp intresset för någon aktivitet och vill göra mer av det på sin fritid. Det är bra att inför framtiden att komma igång med och hitta någon aktivitet som man sedan kan hålla i när man går ut i vuxenlivet och slutar skolan. Därför tycker vi att Actionwe är bra - här får man möjlighet att prova olika aktiviteter och förhoppningsvis hittar man något som man trivs med.

Vad tänker eleverna själva om arbetet med hälsoråd?

De har själva reflekterat kring att de mår bättre både fysiskt och psykiskt av aktiviteterna. De säger att de orkar mer och att de lättare fokuserar på lektionerna efter rörelse. Sedan har Lena, vår hälsopedagog på skolan, stor del i att inspirera till gott mående!

Tack till hälsorådet Actionwe för allt som ni gör som gör skillnad för medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi ser fram emot att få fortsätta ta del av era aktiviteter.

Har ni också elever som tillhör en AST-enhet eller elever som är i behov av olika anpassningar för att trivas i skolan? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan integrera hälsorådsarbetet i er ordinarie verksamhet och lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Du är varmt välkommen att maila oss på info@reacta.se eller ringa till oss på 08-941 410.

2725
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter