Undersök era möjligheter

Vi gör det enkelt att starta

Hur ser möjligheterna ut för er att starta ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd? I alla uppstarter behövs det goda förutsättningar. Vill ni också utforska era möjligheter att starta hälsoråd och skapa goda förutsättningar inför uppstarten? Då ska ni boka en kartläggning. Vi har hjälpt hundratals skolor och mötesplatser sedan 2008 att lyfta sitt hälsofrämjande arbete med hjälp av Reactas modell och hälsoråd. Kartläggningen sker digitalt under 2,5 h och kan genomföras i sin helhet vid ett tillfälle eller delas upp på två tillfällen med tid för reflektion mellan träffarna.

Kartläggningen ger er en tydlig bild var ni står i ert hälsofrämjande arbete och en plan framåt för hur hela er skola eller mötesplats kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Arbetet sker utifrån fem övergripande områden:

Under intresse & engagemang tittar vi på personalens intresse att bli hälsorådscoacher liksom samordnare. Finns det intresse hos barn och unga att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter? Finns det redan grupper som gör aktiviteter som kan förstärkas genom att bli ett hälsoråd? Hur kan barn och ungas intresse och engagemang ökas? 

Under fysiska förutsättningar identifierar vi hur det ser ut med lokaler och tillfällen för hälsoråd att träffas och göra hälsofrämjande aktiviteter. Kan befintliga "må bra dagar" eller friluftsdagar vara ett tillfälle då hälsoråd planerar och genomför aktiviteter? I idrott och hälsa? På raster? Elevens val? Efter eller innan skoldagen? Var kan hälsoråden träffas övrig tid? Finns det möjlighet för barn och unga att träffas över klassgränserna i ett hälsoråd? Hur skulle detta kunna vara möjligt? Vilka hinder finns det och hur kan de överbryggas?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar i arbetet med hälsoråd krävs det samsyn hos personalen på skolan eller fritidsgården kring begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Med en samsyn kan hälsoråden göra just hälsofrämjande aktiviteter och uppfylla skollagens krav på hälsofrämjande arbete på grupp och organisationsnivå. Hur kan en samsyn kring begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete skapas så att hälsoråd kan göra hälsofrämjande aktiviteter och inte förebyggande eller åtgärdande arbete?

Under rollfördelning tittar vi på vilka i personalen som ska ha vilka roller. Vilka ska gå hälsorådscoachutbildning och stötta de första hälsoråden? Behövs det en samordnare? Vem ska gå samordnarutbildningen? Behövs det fler roller för att just ert arbete med hälsoråd ska fungera? Vilken roll behöver samordnaren på er skola eller fritidsgård ha? Är det en stor eller liten verksamhet där samordnare och stödjare är samma personer? Eller är ni en stor verksamhet där det behövs flera samordnare som koordinerar och samordnar stödjarna och hälsorådens arbete?

En tvärprofessionell samverkan är en förutsättning för att arbeta med hälsoråd framgångsrikt. Hur kan vi som hälsorådscoacher samverka och ge bästa möjliga stöd till hälsoråden utifrån våra professioner? När och var ska vi träffas? Hur kan samordnaren skapa förutsättningar för hälsorådscoacherna att träffas och arbeta utifrån sina yrkesprofessioner? Vem stöttar med vad?

Deltagare

Vilka ska delta på kartläggningen?

Är ni en skola? Då ska minst två stycken från ledningen delta, minst två stycken från lärarkollegiet och minst stycken från elevhälsan. Personerna väljs med fördel av ledningen på skolan. Är ni en mötesplats ska verksamhetsansvarig tillsammans med tre-sex personer som arbetar i den dagliga verksamheten delta.

Vad behövs?

Vad behöver vi göra innan kartläggningen?

Skolan eller mötesplatsen behöver kunna koppla upp sig digitalt med bild och ljud på Zoom. Varje person sitter med fördel vid en egen dator, då vi arbetar med ett digitalt skattningsverktyg.

Pris: 2490 kr/skola eller mötesplats
Stödmedlemmar: Kostnadsfritt

BokaTa nästa steg

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Modell för hälsofrämjande arbete

Arbeta hälsofrämjande med hälsoråd

Reacta har arbetat med att stötta skolor och mötesplatser att lyfta deras hälsofrämjande arbete till en ny nivå sedan starten 2008. Arbetet sker enligt vår modell där vi ger skolor och mötesplatser stöd och kunskap för att kunna arbeta hälsoråd som metod i det hälsofrämjande arbetet. För att starta och driva hälsoråd använder vi oss av motiverande samtal och demokrati som verktyg. Arbetet bygger på WHO:s riktlinjer, Folkhälsomyndighetens råd, Skollagen, Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan och Barnkonventionen. Resultatet & effekterna av att arbeta med modellen är att barns och ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar. Läs mer →

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→