Undersök era möjligheter

Vi gör det enkelt att starta

Hur ser era möjligheter ut att starta ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd?  Var står ni just nu i ert hälsofrämjande arbete och vart vill ni ? Med kartläggningen tar ni ett första steg i det systematiska kvalitetsarbetet och identifierar var ni är i ert hälsofrämjande arbete, vart ni vill och era möjligheter att nå dit.

Kartläggningen är ett effektivt sätt att utveckla det hälsofrämjande arbetet. I genomsnitt sparar skolor mellan ett till två års tid av utvecklingsarbete. Ni slipper de vanliga fallgroparna och kan direkt ta del av framgångsfaktorer och koppla ihop ert utvecklingsarbete med forskning, evidens och beprövad erfarenhet. Vi har sedan starten 2008 hjälpt hundratals skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå med Reactas modell och hälsoråd.

Kartläggningen sker digitalt under 2,5 h och kan genomföras i sin helhet vid ett tillfälle eller delas upp på två tillfällen med tid för reflektion mellan träffarna. Deltagare är personal från alla delar i styrkedjan. D.v.s. rektor, elevhälsa och lärare, assistenter m.f.l. En viktig framgångsfaktor i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Skolverket. Läs mer →

Efter kartläggningen får ni en tydlig dokumentation på ert nuläge och ni lämnar kartläggningen med en plan för hur ni går vidare i arbetet.

Kartläggningen

Fem områden som är avgörande

Kartläggningen sker utifrån fem områden som är avgörande för att lyckas lyfta det hälsofrämjande arbetet.

Under intresse & engagemang tittar vi på personalens intresse att bli hälsorådscoacher liksom samordnare. Finns det intresse hos barn och unga att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter? Finns det redan grupper som gör aktiviteter som kan förstärkas genom att bli ett hälsoråd? Hur kan barn och ungas intresse och engagemang ökas? 

Under fysiska förutsättningar identifierar vi hur det ser ut med lokaler och tillfällen för hälsoråd att träffas och göra hälsofrämjande aktiviteter. Kan befintliga "må bra dagar" eller friluftsdagar vara ett tillfälle då hälsoråd planerar och genomför aktiviteter? I idrott och hälsa? På raster? Elevens val? Efter eller innan skoldagen? Var kan hälsoråden träffas övrig tid? Finns det möjlighet för barn och unga att träffas över klassgränserna i ett hälsoråd? Hur skulle detta kunna vara möjligt? Vilka hinder finns det och hur kan de överbryggas?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar i arbetet med hälsoråd krävs det samsyn hos personalen på skolan eller fritidsgården kring begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Med en samsyn kan hälsoråden göra just hälsofrämjande aktiviteter och uppfylla skollagens krav på hälsofrämjande arbete på grupp och organisationsnivå. Hur kan en samsyn kring begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete skapas så att hälsoråd kan göra hälsofrämjande aktiviteter och inte förebyggande eller åtgärdande arbete?

Under rollfördelning tittar vi på vilka i personalen som ska ha vilka roller. Vilka ska gå hälsorådscoachutbildning och stötta de första hälsoråden? Behövs det en samordnare? Vem ska gå samordnarutbildningen? Behövs det fler roller för att just ert arbete med hälsoråd ska fungera? Vilken roll behöver samordnaren på er skola eller fritidsgård ha? Är det en stor eller liten verksamhet där samordnare och stödjare är samma personer? Eller är ni en stor verksamhet där det behövs flera samordnare som koordinerar och samordnar stödjarna och hälsorådens arbete?

En tvärprofessionell samverkan är en förutsättning för att arbeta med hälsoråd framgångsrikt. Hur kan hälsorådscoacher samverka och ge bästa möjliga stöd till hälsoråden utifrån sina professioner? När och var ska de träffas? Hur kan samordnaren skapa förutsättningar för hälsorådscoacherna att träffas och arbeta utifrån sina yrkesprofessioner? Vem stöttar med vad?

Deltagare

Vilka ska delta på kartläggningen?

Är ni en skola? Då ska minst två stycken från ledningen delta, minst två stycken från lärarkollegiet och minst stycken från elevhälsan. Det är viktigt att alla delar i styr- och stödkedjan deltar i kartläggningen för att skapa en gemensam bild av ert nuläge, vart ni ska och hur ni ska göra det. Genom att alla delar i styrkedjan är med kan ni påbörja en samsyn, en tvärprofessionell samverkan och en gemensam väg framåt mot ett gemensamt mål. Personerna till kartläggningen väljs med fördel av ledningen på skolan. Är ni en mötesplats ska verksamhetsansvarig tillsammans med tre-sex personer som arbetar i den dagliga verksamheten delta.

Vad behövs?

Vad behöver vi göra innan kartläggningen?

Skolan eller mötesplatsen behöver kunna koppla upp sig digitalt med bild och ljud på Zoom. Varje person sitter med fördel vid en egen dator, då vi arbetar med ett digitalt skattningsverktyg.

Pris: 2490 kr/skola eller mötesplats
Stödmedlemmar: Kostnadsfritt

Efter kartläggningen

Nästa steg?

Efter kartläggningen får ni en tydlig dokumentation på ert nuläge, vart ni står i det hälsofrämjande arbetet, vart ni vill och era möjligheter att nå dit. Här värderar ni era möjligheter och förutsättningar att lyfta ert hälsofrämjande arbete med Reactas modell. Väljer ni att fortsätta kan ni ta del av fler systematiska insatser som har beprövad effekt och evidens. Då är nästa steg att planera er uppstart.

BokaTa nästa steg

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Modell för hälsofrämjande arbete

Arbeta hälsofrämjande med hälsoråd

Reacta har arbetat med att stötta skolor och mötesplatser att lyfta deras hälsofrämjande arbete till en ny nivå sedan starten 2008. Arbetet sker enligt vår modell där vi ger skolor och mötesplatser stöd och kunskap för att kunna arbeta hälsoråd som metod i det hälsofrämjande arbetet. För att starta och driva hälsoråd använder vi oss av motiverande samtal och demokrati som verktyg. Arbetet bygger på WHO:s riktlinjer, Folkhälsomyndighetens råd, Skollagen, Socialstyrelsen vägledning för elevhälsan och Barnkonventionen. Resultatet & effekterna av att arbeta med modellen är att barns och ungas psykiska och fysiska hälsa bibehålls och ökar. Läs mer →

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→