Kartläggning

Vi gör det enkelt

Få hjälp i hela processen med att kartlägga, analysera och skapa en plan utifrån era behov. Vi finns med i hela vägen. Kartläggningen kan genomföras både på plats hos er eller digitalt på distans. Våra kartläggningar är väl underbyggda och tillför ny kunskap hur ni kan utveckla er verksamhet utifrån era behov och krav från myndigheter och styrdokument. Utifrån analysen skapar vi en plan för att lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Kartläggningen sker i fyra steg: 

1. Planeringsmöte
2. Kartläggning av nuläge
3. Analys av behov
4. Framtagande av plan

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi tittar på hur vi kan hjälpa er.

Kontakt

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→