Hälsorådet VO-hälsan

I december 2020 startade hälsorådet VO-hälsan på Didaktus gymnasium Liljeholmen. Syftet med hälsorådet är att "Verka hälsofrämjande genom att ha återkommande träffar och flera aktiviteter för att förbättra hälsan för hälsorådets medlemmar och öka trivseln och välmåendet hos våra skolkamrater. Vi vill också vara skolans första hälsoråd och vi hoppas att flera hälsoråd kommer att bildas." Tre år senare finns många hälsoråd på skolan och de positiva effekterna av arbetet är många.

Månadens hälsoråd - oktober

Eleverna i hälsorådet VO-hälsan går på Vård- och omsorgsprogrammet och medlemmarna pratar därför dagligen om hälsa då det ingår i utbildningen. Hälsorådet och hälsorådets aktiviteter har på så sätt kunnat vävas in i undervisningen och delar av lektioner har ibland använts till att ha möten och olika hälsofrämjande aktiviteter. Det är stort fokus på att skapa medvetenhet hos hälsorådets medlemmar om hur aktiviteterna främjar deras hälsa på olika sätt och hälsorådet har också bidragit till att eleverna i klassen har fått en större samhörighet och haft möjlighet att göra olika saker tillsammans.

"Vi har gjort enkla saker i skolan som att ha rastaktiviteter, vi har gjort det fint i klassrummet med en hälsohörna med vattenkokare och annat nyttigt. Vi har också haft olika möten. På våra möten så har vi röstat om vilka hälsoaktiviteter vi vill göra och på vårt senaste möte så började vi planera för hur vi 2024 vill fira att vi tar studenten".

Hälsorådet har också anordnat många andra aktiviteter och en elev skriver "Jag tycker att hälsorådet är bra för vår relation blir bättre, och vår kommunikation. Det är även bra att ha en stund att göra andra roliga saker med skolan och andra elever. Picknicken var lite speciell eftersom vi var två olika hälsoråd som samlades. Vi åt god mat, men vi gjorde även andra hälsoaktiviteter som exempelvis dans och sällskapsspel. Roligast var Gröna Lund. Det blev mycket gemenskap och vi har gjort roliga saker tillsammans".

Hur har hälsorådet tagit beslut? 

Allt vi har gjort i hälsorådet har börjat med många olika beslut. På våra möten röstar vi om vad vi skall göra, men vi behöver inte rösta då vi ska ha rastaktiviteter. Vi har nu även en SnapChatgrupp, som hjälper oss att planera. När vi har haft möten så brukar hälsorådscoachen börja med att informera om saker och sen är det någon från styrelsen som tar över whiteboardpennan. Efter att vi har skrivit upp och diskuterat våra olika förslag så röstar vi. På andra möten så pratar vi om det vi röstade om och vi planerar hur vi skall göra för att fixa allt.

Hur har hälsorådets medlemmar blivit medvetna om hur aktiviteten stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? 

Att arbeta hälsofrämjande är något som alla i skolan skall ägna sig åt. Eleverna möter hälsofrämjande insatser på lektionen och i korridorerna, och tack vare hälsorådet så har en del hälsoaktiviteter även flyttat utanför skolan. Att vi försöker stärka vår hälsa är något vi alltid behöver försöka göra. Enklaste sättet att stärka vårt välbefinnande är att vi pratar om det.

Hur stärker hälsorådet gemenskapen? 

Vägen till bättre hälsa går oftast via att vi stärker vår gemenskap. När vi skriver våra utvärderingar så är det alltid gemenskapen som är i fokus. En hälsorådsmedlem skriver exempelvis att "Hälsorådet har gjort så att våran klass samarbetet mer". I utvärderingen framkom det också att det inte bara handlar om olika effekter som har ökat utan även att "sättet" man hängt med varandra på har förbättrats.

Tack till hälsorådet VO-hälsan för allt som ni gör som gör skillnad för medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi ser fram emot att få fortsätta ta del av era aktiviteter.

Har ni elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan integrera hälsorådsarbetet i den ordinarie verksamheten och lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Maila oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-941 410.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter