Hälsorådet Heart & Soul

Hälsorådet Heart & Soul har som syfte att anordna rastaktiviteter för att öka elevernas välmående och främja gemenskap. Tidigare blev eleverna grupperade och tilldelade aktiviteter av personal på skolan som de skulle delta i under rasterna men nu organiseras det istället av hälsorådet. Eleverna får själva välja vad de vill delta i och de nya aktiviteterna främjar såväl den fysiska som psykiska hälsan hos eleverna.

Rastaktiviteter gav ökad sammanhållning

Vi har hållit i rastaktiviteter här på skolan. Första gången vi gjorde det så hade vi trädgårdsplockepinn, ringkastning och kubb. Andra gången hade vi aktiviteter som fotboll, basket, trädgårdsplockepinn, ringkastning samt en hälsotrivia. Vid första tillfället var vi initialt fyra personer men under rasten kom det fler som ville vara med, bli medlemmar i hälsorådet och delta. Under andra tillfället var det 28 personer som deltog i aktiviteten. Efteråt var det flera elever som kom och frågade när vi ska göra aktiviteter igen.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter