Är du utbildad stödjare och vill öka arbetet med hälsoråd på er skola eller mötesplats? Då är detta utbildningen för dig! När skolan eller mötesplatsen har tre aktiva hälsoråd krävs det en godkänd och utbildad samordnare i verksamheten som samordnar arbetet, skapar samsyn och tvärprofessionell samverkan. Med en god samordning sparar stödjarna tid, fler barn och unga blir aktiva och effekten på barn och ungas hälsa ökar. Utbildningen är digital med expertföreläsningar, handledning och workshops.

Innehåll

 • Skapa samsyn i det åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetet
 • Evidensbaserade hälsofrämjande metoder
 • Motiverande samtal som ökar barn och ungas motivation till hälsofrämjande aktiviteter
 • Tvärprofessionell samverkan mellan alla olika professioner
 • Så får du hela skolan eller fritidsverksamheten att arbeta med hälsoråd

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper att framgångsrikt arbeta med fler hälsoråd på din skola eller fritidsverksamhet/mötesplats. Du får lära dig alla delarna i vår evidensbaserade modell som ger stöd att starta, driva och utveckla Hälsoråd i din verksamhet. Resultatet är ett hälsofrämjande arbete som ökar barn & ungas psykiska och fysiska hälsa. Arbetar du i skolan kan du enkelt uppfylla läroplanens mål och skollagens krav på:

- att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling
- att främst arbeta hälsofrämjande i elevhälsoarbetet
- att stödja elevernas utveckling mot målen
- att elevernas inflytande och delaktighet är aktivt
- att eleverna tränas i demokrati
- samverkan mellan yrkesprofessionerna för elevernas hälsa och lärande

Målgrupp

All personal på grundskolor och gymnasieskolor, liksom fritidsverksamheter/mötesplatser t.ex.  skolsköterskor, fritidsledare, idrottslärare, skolkuratorer, ungdomscoach, lärare, skolpsykologer, specialpedagoger, syv m.fl. För att gå utbildningen behöver du först ha gått stödjarutbildningen och blivit godkänd.

Syfte

Utbildningen syftar till att du kan samordna arbetet med hälsoråd på din skola eller mötesplats så att fler barn och unga kan starta och driva hälsoråd.

Innehåll

Utbildningen sker digitalt i samverkan med utbildare från Karolinska Institutet & MiNord. Utbildningen sker under tre dagar. För att slutföra utbildningen och bli godkänd genomför du också som deltagare en mindre hemuppgift och två separata handledningstillfällen från MiNord och Reacta.

Dag 1- Vad är hälsofrämjande arbete?
Vi skapar förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete med modellen på din skola genom samsyn och tvärprofessionell samverkan. Definition och användning av begreppen åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.
Tid: 16 februari kl. 15.00-16.30

Dag 2 - Motiverande samtal
Fokuserar på hur det motiverande samtalet kan användas för att öka elevernas motivation och kunskap att göra hälsofrämjande aktiviteter.
Tid: 24 februari kl. 8.30-16.30

Dag 3 - Föreningskunskap, empowerment och samordning
Empowerment & föreningsbildande som metod i det hälsofrämjande arbetet för en god hälsa hos barn och unga. Praktiskt arbete med samordning av hälsoråden på skolan. Framgångsfaktorer och evidens.
Tid: 24 mars kl.12.30-15.30

Hälsoråd

Hälsoråd är en förening på skolan eller mötesplatsen som gör hälsofrämjande aktiviteter med stöd av personalen. Varje hälsoråd får en stödjare (en lärare, fritidsledare, skolsköterska, idrottslärare etc) och arbetet med alla hälsoråd samordnas av en eller två samordnare. Varje hälsoråd får friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter, olycksfallsförsäkring till medlemmar, digitala guider som förenklar arbetet, delta på gemenskapsträffar och mycket mer.

Hälsofrämjande metoder

Modellen använder sig av de evidensbaserade metoder MI (motiverande samtal), föreningsbildande och empowerment. MI ger dig verktyg att stärka barn och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. Föreningsbildande används som metod för att ge gemenskap, trygghet och sammanhang.  Empowerment används för att barn och unga ska kunna ta demokratiska beslut. Exempelvis vilka hälsofrämjande aktiviteter de ska genomföra samt hur deras friskvårdsbidrag ska användas.

Efter genomförd utbildning är du som samordnare nyckelpersonen i den långsiktiga samordningen av alla hälsoråd i din verksamhet. Till din hjälp erbjuder Reacta coachning från vår nationella samordnare, nätverksträffar, utbildningar, friskvårdsbidrag till barn och unga m.m.

Verktyg för samsyn och samverkan

Under utbildningen får du verktyg, handledning och stöd för att skapa förutsättningar att stödjare tillsammans med barn och unga ska kunna starta hälsoråd på din skola eller mötesplats. En förutsättning är att alla som arbetar i din verksamhet har en samsyn på vad ett åtgärdande, förebyggande och ett hälsofrämjande arbete innebär. Vad är vad och varför ska vi arbeta hälsofrämjande tillsammans?

När skolan eller mötesplatsen har en samsyn kan arbetet startas. Då påbörjas en tvärprofessionell samverkan för att starta hälsoråd. Olika yrkesgrupper blir stödjare utifrån sin profession liksom barn & ungas behov. Tillsammans skapar ni miljöer som främjar att barn och unga startar hälsoråd.  Modellens tre hälsofrämjande metoder används då för att öka den psykiska och fysiska hälsan.

Att vara samordnare

Som samordnare ger du stöd och förutsättningar för att stödjare tillsammans med barn och unga i skolan eller på mötesplatsen kan starta och driva hälsoråd som ökar deras psykiska och fysiska hälsa.  

Vilka uppgifter kan samordnare ansvara för?

Nedan är en utgångspunkt kring vad uppdraget som samordnare kan innebära. Innehållet skiljer sig naturligtvis efter er verksamhets förutsättningar och nuläge:

 • Skapa förutsättningar för att hälsoråd kan startas och drivas genom samsyn och tvärprofessionell samverkan
 • Att alla hälsoråd får en utbildad stödjare
 • Samordna stödjarnas arbete med hälsoråden. T.ex. gemensamma årsmöten och aktiviteter.
 • Ansvara för att informera befintlig och ny personal om modellen på er skola eller mötesplats.
 • Att modellen blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • Ansvara för att alla stödjare får tillgång till Reactas digitala kurser.

Utbildning är kostnadsfri för stödmedlemmar! För att bli antagen behöver du gått stödjarutbildningen och blivit godkänd. Sök plats senast 15 februari.

Dokumentation

Här finns all dokumentation samlad från utbildningen.

Dag 1 Klicka här för att ladda ner presentation samordnarutbildningen

Dag 1 Klicka här för att ladda ner presentation hälsofrämjande arbete

Dag 1 Klicka här för att ladda ner presentation för barn & unga i din verksamhet

Dag 1 Klicka här för att ladda ner presentation för personal i din egna verksamhet

Dag 2 Klicka här för att ladda ner motiverande samtal presentation + uppgift handledning (sist i dokumentet)

Förberedelse inför handledning i föreningskunskap & empowerment

Boka handledning i föreningskunskap & empowerment genom att klicka här!

Häftet "Starta hälsoråd"

Sagt om Reactas kurser

Lärorika dagar! Bra information om hur man startar hälsoråd.

Mycket bra föreläsare - kunniga och inspirerande.

Motiverande samtal var lärorikt. Borde vara mer prioriterat inom skolvärlden.

Föreläsare

Fredrik Thelander
Nationell samordnare, Reacta
Carina Karlsson
Hälsovetare, MiNord Motiverande samtal
Ingrid Hylander
Psykolog och docent i pedagogik, Karolinska Institutet
Anette Pettersson- Faye
Föreläsare & konsult
 • Lyft enkelt ditt hälsofrämjande arbete med Hälsoråd
 • Få dokumenterade hälsofrämjande metoder för att öka barn och ungas psykiska och fysiska hälsa
 • Uppfyll läroplanens mål & skollagens krav på hälsofrämjande arbete
 • Få verktyg som skapar samsyn i det hälsofrämjande arbetet i din verksamhet
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 9000 kr/person.
ingår
Fikakupong & dokumentation
2021-02-24
plats och TID
Digitalt på Zoom kl. 15.00-16.30
Målgrupp
För dig som är utbildad och godkänd stödjare

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Utbilda dig till diplomerad hälsorådscoach och coacha barn och unga i hälsoråd!