Hälsorådet Naturligt fin

Hälsorådet Naturligt fin har som syfte att de som deltar i aktiviteterna ska vara ute i naturen tillsammans och samtidigt plocka upp skräp. Aktiviteterna främjar såväl den psykiska som fysiska hälsan genom att deltagarna umgås och det skapas en gemenskap, samt att deltagarna får motion då det blir långa promenader. Aktiviteterna har dessutom bidragit till att skapa en medvetenhet kring skräpets påverkan på miljön, vilket resulterat i att barnen på eget initiativ sorterar och kastar skräp som de ser under till exempel raster. Aktiviteterna har således ökat även deltagarnas initiativförmåga och lärt barnen att fatta självständiga beslut som främjar en hållbar utveckling.

Plocka skräp gav motion och ökad gemenskap

Vi har plockat skräp i området kring skolan. Vi har gått ca 6000 steg. Vi har sedan sorterat skräpet på en återvinningsstation.

Hur var aktiviteten hälsofrämjande?

Vi har ökat medvetenheten genom att prata om skärpet vi hittar hela tiden, även på raster. Barnen har fått större förståelse för hur viktigt det är att återvinna rätt. Vi har stärkt gemenskapen genom att samarbeta och göra något kul tillsammans hela klassen, medlemmar som inte. Barnen som deltog i aktiviteten har även fått motion och frisk luft så det var hälsofrämjande på flera olika sätt.

1000

No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter