Hälsorådet Mupparna

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Mupparna startade med syftet att måla, rita och skulptera för att stärka hälsan. Det finns mycket forskning och stöd för att kreativt skapande stärker den psykiska hälsan. Just det har Hälsorådet Mupparna tagit tillvara på. På den här träffen gjorde de figurer i cernitlera. Effekterna av deras verksamhet har framförallt varit att sammanhållningen har ökat. Något som är mycket viktigt för det psykiska välmåendet.

Kreativt skapande stärker hälsan

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi gjorde figurer i cernitlera. Vi samarbetade, pratade med varandra och hade kul. Dessutom åt vi frukt. Sammanhållningen har ökat och vi hade roligt tillsammans.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter