Hälsorådet Trivsel och hälsa

Syftet med hälsorådet är att skapa en tryggare skola där alla elever trivs och mår bra. Detta görs genom olika aktiviteter inom klasserna och över årskursgränserna för att lära känna nya människor och samtidigt röra på sig. Eftersom eleverna planerar och genomför aktiviteterna resulterar det i ökad initiativförmåga samt mer kunskap om hur man kan arbeta hälsofrämjande och stärka det positiva. Aktiviteter som främjar gemenskap och att man lär känna elever i andra klasser leder till att eleverna behandlar varandra bättre. Det skapas även en medvetenhet om att alla har ett ansvar för att bidra till att alla på skolan ska känna sig trygga.

Digitalt möte & rastaktiviteter gav gemenskap

För att bestämma hur vi skulle genomföra aktiviteterna nu under pandemin hade vi först möten där vi diskuterade vilka olika aktiviteter som vi skulle kunna hålla i och som följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla har kommit överens om vad som skulle göras på aktiviteterna och sedan delade vi upp oss i grupper där varje grupp började planera sin aktivitet. Efter det så gjorde vi klassbesök men på grund av Corona så fick vi göra det digitalt på Google Meet. Då berättade vi om vad vi i hälsorådet gör.

Vi pratade inför hela skolan samtidigt. Det var nervöst men det gick bra. Efter mötet med klasserna så kom flera personer fram till oss som ville prata och de hade frågor om hälsorådet. Istället för att ha en stor gemensam aktivitet så har vi haft dansstopp ute på rasterna vid fyra tillfällen. Vi har också haft en pysselaktivitet med Kahoot för hela skolan samtidigt men uppdelat i årskurserna på grund av Corona. Många har kommit fram och sagt att de också vill vara med i hälsorådet och vill att vi ska vara ute på rasterna flera gånger.

Hur har aktiviteten varit hälsofrämjande?

Även om vi inte kan träffas på skolan så har vi gjort aktiviteter där alla har kunnat delta och göra samma saker samtidigt för att vi ska känna gemenskap. Gemenskap skapar trygghet. Att hälsorådet syns på skolan hjälper också till att skapa gemenskap och trygghet. Vi har gjort aktiviteter med rörelse, dans och musik för att främja hälsan och sprida glädje. När det finns en aktivitet att göra på rasten så kan barn som annars inte vet vad de ska göra känna sig delaktiga. Många tyckte det var kul att göra Kahoot som handlade om hälsorådet.

1500

No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter