Hälsorådet 1UZ

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet IUZ har som syfte att främja hälsan genom dans och gemenskap. Även om en pandemi rasar lyckades de skapa avstånd och få till en träff där de dansade och övade rörelser. Bra jobbat IUZ!

Dans ger god hälsa

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi träffades i en bestämd lokal och dansade tillsammans från kl 12 till 15. Vi var noga med att hålla avstånd och vi lärde oss en koreografi tillsammans. Det gick bra och vi alla hade roligt.

Hur var aktiviteten positiv för hälsan?

Med dans så får man träna på kontroll över sin kropp, man får röra hela kroppen och då tränar man också kroppen.

Hur har aktiviteten stärkt gemenskapen?

Vi alla samarbetar med att lära ut dansen. Vi diskuterar om något är stämmer och vi hjälper alltid de som har det lite svårare.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter