Hälsorådet UBG Hälsoklubb

Hälsorådet UBG Hälsoklubb har som mål att eleverna på gymnasiet ska få en bättre sammanhållning och få röra på sig. De har märkt att om man mår bra så kan man prestera bra i skolan och när man presterar bra så mår man bra. Hälsorådet anordnar därför många olika aktiviteter och det finns ett stort engagemang hos många elever i skolan som vill delta. Främst blir det olika bollsportsaktiviteter, till exempel padel, volleyboll, bordtennis eller basket. Just den här aktiviteten genomfördes under en förlängd lunchrast och då var det basket som stod i fokus.

Basket på lunchrasten gav många positiva effekter

Under en förlängd lunchrast (1,5 h) ordnade UBG Hälsoklubb ett event med tema Basket. Vi hade en inbjuden gäst, en lokal ungdom, Samuel, som spelar basket i USA. Eleverna i skolan fick komma och möta honom och kunde vinna pris i straffkast och stressboll. Dessutom blev eleverna som kom medlemmar i UBG Hälsoklubb. Inför eventet hade vi ett planeringsmöte med Samuel. Både mötet och själva eventet var uppskattat av både hälsorådets styrelse och skolans elever!

Hur var aktiviteten hälsofrämjande?

Aktiviteten hölls utomhus och innebar rörelse och precision. För den psykiska hälsan innebar aktiviteten ett avbrott i vardagen och möten med andra elever från olika program och kulturer! Mycket handlar om att våga delta för vissa elever. Nytt event efterfrågades.

2875

No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter