Vad är ett hälsoråd?

En elevförening på skolan

Ett hälsoråd är en elevförening på skolan som gör hälsofrämjande aktiviteter. Att starta och ha ett eller flera hälsoråd på skolan är helt gratis. Eleverna får friskvårdsbidrag när hälsorådet startar, har hälsofrämjande aktiviteter och årsmöte. Skolor som är stödmedlemmar får dessutom kompetensstöd (som betalar kursavgifter, resor, logi & vikarier).

Ni startar enkelt hälsoråd på skolan med den digitala guiden nedan. Det enda som krävs är minst tre personer med samma idé. Kom ihåg att 60% av medlemmarna måste vara barn & unga. Barn eller unga är personer mellan 6-26 år.

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga

Syftet med att eleverna startar hälsoråd är att stoppa psykisk och fysisk ohälsa genom hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv där eleverna gör positiva aktiviteter för att bibehålla eller stärka sin hälsa.

Hälsorådets effekter

Fler effekter än att elevernas hälsa stärks

Idag har över 100 skolor hälsoråd på skolan och effekterna av arbetet är att: 

  • Elevernas hälsa bibehålls och stärks
  • Elevernas lärande, utveckling och hälsa stärks
  • Elevernas delaktighet och inflytande ökar
  • Att eleverna självständigt kan planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter
  • Ökad måluppfyllelse
  • Att eleverna får ett positivt förhållningssätt till sin hälsa

Hälsorådet får stöd

Varje hälsoråd på skolan får stöd från Reacta

Varje hälsoråd på skolan får stöd från Reacta med friskvårdsbidrag och olycksfallsförsäkring när medlemmarna i hälsorådet deltar i hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom kan hälsorådet åka på gemensamma träffar i Reacta. Hälsoråd får: 

Personal inom skolan (t.ex. skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer, lärare) ger stöd till hälsorådens hälsofrämjande aktiviteter. De kallas stödjare. Varje hälsoråd har en egen stödjare. Ofta är det flera hälsoråd och flera stödjare på en skola. Arbetet samordnas då av en utbildad och godkänd Reactasamordnare. Läs mer →

Starta här

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.