Hälsorådet Yoga för själen

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet "Yoga för själens" syfte är att göra yoga för att finna ro, hitta sig själva och slappna av i kroppen. Precis det har de också gjort i sitt Hälsoråd och på denna träff. Resultatet är att välmåendet har ökat något men samtidigt har de precis börjat och inte hunnit göra yoga så många gånger.

Yoga för hälsan

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi funderade och diskuterade vad vi vill uppnå med yogan. Vad kan vi behöva för hjälpmedel framöver, något måste fixas till yinyoga och meditation.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter