Hälsorådet Jälla entreprenörsgrupp

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet på Järfälla Yrkesgymnasium Jälla startade med namnet "The boys" men bytte sen namn till Järfälla entreprenörsgrupp. De startade för att kunna skapa gemenskap genom att snickra och umgås tillsammans. Just gemenskap är något som är enormt viktigt för den psykiska hälsan och detta har Entreprenörssgruppen verkligen tagit tillvara. Det är lätt att känna sig utanför och ensam men detta är inte risken här. Denna hälsofrämjande aktivitet ökade gemenskapen mycket.

Gemensamt intresse stärker hälsan

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi har julsnickat i vårt snickeri. Vi gjorde trätomtar som vi målat och fågelbord. Vår stödjare Anders var med och hjälpte oss.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter