Hälsorådet Hälsa för livet

Hälsorådet Hälsa för livet startade i slutet av 2021 med två syften. Dels att främja gemenskap bland nya elever som inte kände varandra så väl, dels att skapa en medvetenhet hos de unga om att alla kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande genom att göra olika hälsofrämjande aktiviteter. Effekterna av hälsorådsarbetet blev inte bara dessa utan enligt hälsorådets medlemmar har deras både fysiska och psykiska hälsa ökat mycket, de upplever en ökad gemenskap, sammanhållning och trygghet och även elevernas förutsättningar för lärande har ökat mycket tack vare att de stärkt sitt välbefinnande.

Stärkt hälsa och ökad gemenskap bland nya elever

Sammanlagt har 120 unga deltagit i de olika aktiviteter som vi i hälsorådet har planerat och genomfört under kvartalet. Vi går i ettan så vi är fortfarande nya i skolan och de hälsofrämjande aktiviteterna har stärkt gemenskapen och gruppkänslan mycket, vilket har varit väldigt bra. Tack vare våra olika träffar i hälsorådet och alla aktiviteter som vi har gjort så har vi fått lära oss mycket om hälsa och känna vad aktiviteterna har gjort för oss. Vi går hälsopromenader, gör nyttiga frukostar eller hittar på någon annan aktivitet men alltid med hälsa i fokus. Vi gjorde även en utställning under skolans "programvecka" där vi satte upp bilder på våra olika aktiviteter på en vägg i korridoren i skolan för att väcka intresse hos fler att vara med. Nu vet vi att man faktiskt kan påverka sin hälsa och sitt mående på ett mycket positivt sätt och vi mår bättre när vi gör saker ihop.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter