Hälsorådet Kultur & Hälsa

Hälsorådet Kultur & Hälsa startades 2016 och arbetar aktivt för att stärka likvärdighet och gemenskap för grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever och därigenom främja även elevernas kunskapsutveckling. Hälsorådet vill verka för att alla ska få möjlighet till upplevelser inom områden som annars inte är en självklarhet. Hälsorådet vill också att alla ska uppleva delaktighet och inflytande, känna trygghet och social gemenskap och att alla ska få insikt i hur livsstil och hälsa hänger ihop. Hälsorådet arbetar med att utveckla demokratiska kompetenser och driver ett medvetet arbete för att hos sina medlemmar skapa en stark värdegrund, stärkt självkänsla, gemenskap, social kompetens och stimulera kreativiteten och viljan att påverka sin egen hälsa.

Simning ökade fysiska och psykiska hälsan

Vi besökte Tobisviksbadet i Simrishamn, en utomhusbassäng med saltvatten. Alla fick bada, simma och hoppa från trampolin. Eftersom Corona påverkar våra aktiviteter så behövde vi hålla avstånd och dela upp oss i mindre grupper vilket gjorde att sammanhållningen inte fick så mycket fokus men välmåendet ökade ändå hos alla som deltog.

2650
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter