Hälsorådet Tillfälligt avbrott

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Tillfälligt avbrott startade för att skapa schemabrytande aktiviteter där deltagarna på skolan tillsammans ökar integrationen och gemenskapen, för att göra något som är roligt som de mår bra av. De tänker göra aktiviteteter som t.ex. padel, yoga, zumba, fiske, tovning, gitarr och sång. Vid detta tillfälle har de genomfört och skapat rörelsepauser där många deltagare gav ett positivt gensvar. Deras vardagar har blivit aktivarer gemenskapen, koncentrationen har ökat.

Rörelsepauser ökade koncentrationen

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi har genomfört och skapat rörelsepauser. Deltagarna i inriktningen liv i rörelse har skapat egna rörelsefilmer. Alla deltagare på grund, allmän linje och barnskötarna genomför numera regelbundet rörelsepauser.

Hur har aktiviteten utgått från det som är positivt för hälsan?

Alla kan inkluderas.

Hur skapade aktiviteten empowerment för barn och unga?

Deltagarna har själva varit med och skapat rörelsepauser.

Hur stärkte aktiviteten medvetenheten?

Genom att det blir det blir samtal kring hur viktigt rörelse är samt att de själva får uppleva skillnaden i tex koncentrationen efter en genomför rörelsepaus.

Hur stärkte aktiviteten gemenskapen?

Alla blir engagerade och många kommer med egna idéer och drar med varandra i gemensamma aktiva pauser.

2550
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter