Hälsorådet Trädgårdsgruppen

Hälsorådet Trädgårdsgruppen startade med syftet att främja sammanhållning och ökad hälsa genom att skapa en trädgård som nu blivit till en levande oas. Där finns det plats för såväl örter, växter och blommor som elever och personal. Att alla i skolan ska kunna nyttja trädgården och få följa fröets process från jord till bord samtidigt som trädgården är en plats för rekreation är hälsofrämjande på flera sätt, menar hälsorådet. De arbetar regelbundet för att både växter och människor ska trivas på platsen vilket har gjort att gemenskapen och även elevernas välmående har ökat.

Rekreation i trädgården ökade gemenskapen

Vi har sedan första mötet skaffat tre nya medlemmar samt återställt det som vissnade/försvann under distansundervisningen under våren och sommarlovet. Vi har dessutom planerat att plantera växter på skolgården i trälådor och börjat skörda örter från trädgården till skolmaten. Framöver kommer vi planera vårens utomhusarbete i trädgården tillsammans med hela skolan - i form av ett formulär. Vi kommunicerar ofta via Messenger för att planera nästkommande möten i Trädgårdsgruppen.

Hur var aktiviteten hälsofrämjande?

Gruppmedlemmarna ser positivt på arbetet i Trädgården. Vi har det kul tillsammans - och det är det vi är bäst på. Vi tar hand om varandra, har en fin gemenskap och ser till att alla får arbeta på lika villkor. Vi hjälps åt att vattna växterna, skörda örter och se till att platsen blir trivsam. De skördade örterna används till skolmaten vilket är hälsofrämjande för en daglig kost. Aktiviteten är utomhus vilket också ökar välmåendet - och dessutom utvecklar vi våra kunskaper om hur en trädgård i praktiken bör underhållas.

1000

No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter