Hälsorådet Fridasfys

Hälsorådet Fridasfys startade med syftet att ha fysiska aktiviteter innan skolstart eller på förmiddagsrasten för att främja hälsa, kondition och koncentration. Hälsorådet vill även att de hälsofrämjande aktiviteterna ska stärka gemenskapen och bidra till att främja elevernas inlärning. Hälsorådet har idag 76 medlemmar och under den här hälsofrämjande aktiviteten var det 44 elever som deltog.

Rastaktiviteter ökade gemenskapen

Vi har lärt oss två nya lekar. Eleverna spelade brännboll och en fotbollstennislek på Fridasfysen. Vi har både före och efter aktiviteten pratat om vikten av att samarbeta som ett lag. Vi har pratat om vad kroppen behöver för att må bra och vi har pratat om att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet. Vi testade också vad som händer med pulsen när man tränar.

Hur har aktiviteten stärkt gemenskapen?

Genom att prata om vikten av att samarbeta och ta hand om varandra i ett lag, men även genom att aktiviteten var årskursöverskridande och elever från olika klasser fick vara tillsammans och lära känna varandra.

3800
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter