Hälsorådet Fridasfys

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Fridasfys startade för att genomföra fysiska aktiviteter innan skolstart eller på förmiddagsrasterna för att främja hälsa, kondition, inlärning, koncentration och gemenskap. På denna hälsofrämjande aktivitet planerade och genomförde Fridasfys många aktiviteter på en Fredagsrast som ökad deras fysiska aktivitet.

Elevers rastaktiviteter gav mer energi

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Det har inte varit helt lätt för vårt Hälsoråd Fridafysen att bedriva sin verksamhet detta år. Vi hade aktiviteter igång under förstakvartalet. Tyvärr fick vi pausa pga av Covid och en ombyggnation på skolan. Under det sista kvartalet kände vi ändå att vi ville göra lite aktiviteter om än i annan form än från start. Vi bestämde oss för att det skulle finnas ett brett utbud av aktiviteter att välja på på en fredagsrast. Det var bl a gogoboll, blixtboll,koppleken, rundpingis osv. Fysiska aktiviteter som eleverna gillar och som styrdes upp av våra härliga rastvärdar. Vi hade otrolig tur med vädret och uppemot hälften av skolans 600 elever deltog i någon aktivitet. Utvärderingen visar att vårt mål att få många elever att vara aktiva, för att få mer energi till skolarbetet, verkligen lyckades.

Hur stärkte aktiviteten medvetenheten?

Vi har ett pågående arbete kring hälsa på skolan och pratar kontinuerligt om vikten att röra sig på raster men även under lektion och fritid. Eftersom hela skolan engagerades denna gång hade vi inte något återsamling för att diskutera. Denna gång fick det bli learning by doing.

Hur stärkte aktiviteten gemenskapen?

Aktiviteterna samlade elever i olika åldrar utifrån intresse snarare än ålder. Man umgicks över årskurserna.

3225
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter