Hälsorådet Trivsel och hälsa

Hälsorådet Trivsel och hälsa startade med syftet att skolan ska bli tryggare att gå till och att alla elever ska må bra och trivas. Av den anledningen bestämde medlemmarna i hälsorådet att de ska göra olika aktiviteter och övningar såväl inom klasserna som över årskursgränserna för att lära känna andra elever och samtidigt få röra på sig. Hälsorådet skriver också att dess medlemmar "finns till för de elever som vill prata med någon annan än skolpersonalen".

En dag med hoppborg gav många positiva effekter

Vi har haft en hoppborgsdag och tre möten under det här kvartalet. Under hoppborgsdagen så hade vi en uppblåst hinderbana och en liten hinderbana på gräsplätten och det var över 40 elever från årskurs 2-6 som höll i det. Det äldre hälsorådet planerade dagen, men det yngre hälsorådet och deras hjälpare hjälpte till under själva dagen. De yngre eleverna fick hjälp att komma in i, starta och stoppa hoppborgen och de som höll i det spelade även lite musik och vi byggde upp hinderbanan på gräsplätten.

Hälsorådet har växt de senaste åren med fler medlemmar och det är fler som är intresserade av vad vi gör och förstår varför vi gör det. Det finns också ett stort intresse hos de unga att vara med i styrelsen och vi hade ett extra årsmöte eftersom flera som har varit med tidigare har slutat på skolan där styrelseposterna tillsattes. De som inte fick en styrelsepost är ändå glada att kunna vara med och bidra på olika sätt, till exempel genom att hålla i olika aktiviteter. Vi har också haft två styrelsemöten där vi planerade aktiviteterna som skulle anordnas.

Hur har aktiviteten stärkt gemenskapen?

Elever träffas och planerar över klassgränser och årskursgränser och håller i aktiviteterna tillsammans med andra som de inte brukar träffa. De yngre får träffa de äldre eleverna i ett roligt sammanhang och får hjälp av dem, vilket stärker både gemenskapen och tryggheten. Gemenskap bildas på skolan när alla deltar i samma aktivitet. När så många hjälper till att hålla i aktiviteten skapas en känsla av delaktighet och att detta är vår aktivitet och vår skola.

Vill du också skapa förutsättningar för barn och unga i din skola att kunna mötas över klass- och årskursgränser och samtidigt stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Maila oss gärna, info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410

2850
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter