Hälsorådet Snöflingan

Hälsorådet Snöflingan f.d. Vi i 3an på Didaktus Liljeholmen startade med syftet att främja och stärka medlemmarnas välbefinnande genom samhällsorientering. De unga träffas och både samtalar om och diskuterar olika saker vilket gör att de lär känna varandra bättre och får en stärkt gemenskap och sammanhållning.

Ökat engagemang med fler medlemmar

Hur har hälsorådet gjort för att engagera fler unga att vara med?

Det började med att hälsorådet skulle ha ett extra årsmöte för att välja en ny styrelse och den nya ordföranden och några till hade varit med när förra hälsorådet "Vi i 3an" hade möten. De fick på så sätt en bra överlämning och kunde prata ihop sig med varandra. Sen berättade de nya styrelseledamöterna för sin klass om fördelarna med att vara med i hälsorådet och många blev intresserade, så de värvade 24 medlemmar på en gång. Medlemmarna har också sökt upp andra som de hört har varit intresserade av att vara med i ett hälsoråd.

Under det extra årsmötet bestämde de tillsammans att de skulle byta namn på hälsorådet till "Snöflingan". Där diskuterade också alla medlemmar vilka aktiviteter som de vill göra och som kan främja deras hälsa. Rykten gick och så kom andra och undrade om de också kunde få vara med.

Hur fattar hälsorådet beslut?

Vi börjar med att skriva alla olika förslag på tavlan och så röstar vi. Vi använder majoritetsbeslut och alla får vara med och säga vad de tycker. Genom att vi alla är med och får bestämma så blir vi också mer engagerade.

Tack till hälsorådet Snöflingan för allt som ni gör för att stärka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos era medlemmar! 

3000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter