Hälsorådet HälsosammAST

Hälsorådet HälsosammAST startade med syftet att främja och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. För att uppnå det så gör hälsorådet många olika hälsofrämjande aktiviteter som de med demokratiska metoder beslutar om och fokus är även på att skapa en medvetenhet hos de unga om hur aktiviteterna stärker deras hälsa på olika sätt.

Olika aktiviteter gav många positiva effekter

Vi har haft flera möten där rådet aktivt diskuterat olika aktiviteter och deras främjande egenskaper. De har gjort ett urval för övriga deltagare att rösta och välja mellan. Man har även tillverkat en förslagslåda som övriga elever kan lämna förslag och önskemål i. Efter detta har olika aktiviteter styrts upp i olika tillfällen för att försöka tillgodose olika önskemål. Det har genomförts aktiviteter såsom skridskor, brännboll, origami, brädspel, simhall, samt minigolf. Terminen avslutades med att hälsorådet genomförde en utvärdering.

Hur har de unga blivit medvetna om hur aktiviteterna stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? 

De har blivit medvetna om att de kan styra urvalen själva och därigenom tar de även större hänsyn till andras välbefinnande och vad de eventuellt skulle må bra av så urvalen täcker flera typer av aktiviteter som ger välmående. För vår målgrupp är det stort att få den insikten, att inte alla mår bra av just det JAG mår bra av.

Hur har hälsorådet tagit beslut? 

Styrelsen har tagit in förslag genom en förslagslåda och sedan undersöks vad som är genomförbart. Elever har möjlighet att rösta på vad de vill göra genom att använda pluppmetoden och därefter har vilka aktiviteter som ska genomföras bestämts utifrån omröstningen.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter