Hälsorådet Må bra idag

I maj vill vi lyfta hälsorådet Må bra idag som finns på Duveholmsgymnasiet. Hälsorådet startade med syftet att främja och stärka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att göra en variation av olika aktiviteter. Arbetet med hälsoråd har fått många positiva effekter på elevernas välmående men enligt de vuxna som coachar hälsorådet finns ytterligare en effekt, nämligen "stoltheten hos eleverna, främst i styrelsen, när de hittar på saker och alla medlemmar vill vara med. Eleverna känner sig utvalda."

Månadens hälsoråd - maj

Hur har hälsorådsarbetet sett ut under det första kvartalet 2023?

Hälsorådet har anordnat många olika aktiviteter. Vi har bland annat haft en skridskodag för de medlemmar som ville vara med och där deltog elva elever och tre lärare tillsammans med elever från de nationella programmen. Alla saker fanns att låna och glädjen var stor. En del åkte för första gången i sitt liv och många fick mersmak. Vi genomförde också en aktivitetsdag för alla elever. 28 av hälsorådets 30 medlemmar deltog och de fick välja aktiviteter, exempelvis gym, dans, hinderbana, pingis och innebandy. Vi delade upp förmiddagen i två pass så att de fick göra två olika saker. Det var full aktivitet och det var mycket uppskattat av både elever och lärare. Vi bjöd även in elever från de nationella programmen för att bygga broar och skapa trygghet och gemenskap.

Från och med vecka fem har vi haft rastaktiviteter fem dagar i veckan. Måndagar och onsdagar gör vi någon form av rörelse, t.ex. promenad, pingis eller Just Dance. Tisdagar och torsdagar är det spel och pyssel. På fredagar har vi sedan tidigare fredagsmys och då går vi tillsammans till skolans kafeteria och fikar och umgås. Till en början gjorde vi ofta samma saker men efter ett tag när medlemmarna blev varma i kläderna och började våga komma med egna förslag på aktiviteter så blev det en större variation.

Varje vecka träffas styrelsen och minst två av hälsorådscoacherna och har ett styrelsemöte. Styrelsen planerar kommande veckas rastaktiviteter och för kommande större aktiviteter. Det är ofta många praktiska frågor som ska lösas och styrelsen går regelbundet runt till medlemmarna och informerar och tar upp önskemål och idéer.

Hur har medlemmarna i hälsorådet blivit medvetna om hur aktiviteterna stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? 

Vi har planerat tillsammans och sedan utvärderat tillsammans med medlemmarna. Vi återkommer ofta till den positiva känslan vi hade när aktivitetsdagen var genomförd. Vi reflekterar kring hur den positiva känslan uppstod och vad vi kan göra för att känna så igen. I vårt ämnesområde Individ och samhälle har vi också arbetat med individens hälsa och välmående.

Hur stärker arbetet med hälsoråd gemenskapen bland eleverna? 

Ett exempel är att i vanliga fall har vi våra lektioner i den egna lilla gruppen med undantag för idrotten där två grupper blandas. Vid aktivitetsdagen fick alla grupper chansen att mötas. Många har kompisar i andra grupper men är också nyfikna på de andra grupperna och en del har aldrig varit inne i en annan grupps klassrum. Efter aktivitetsdagen kan vi nu mötas och eleverna känner sig trygga oavsett i vilket rum vi än är i och vi kan enklare slå ihop grupper om det krävs eller om det önskas.

Vi ser fram emot att få fortsätta ta del och inspireras av allt som ni gör för att främja och stärka ert fysiska, psykiska och sociala välbefinnande i hälsorådet Må bra idag.

Blir du inspirerad, vill veta mer om hälsoråd och hur hälsoråd kan lyfta det hälsofrämjande arbetet i din verksamhet till en ny nivå? Ta då gärna kontakt med oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-941 410 så berättar vi mer.

2575
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter