Hälsorådet UBG Hälsoklubb

Hälsorådet UBG Hälsoklubb har som mål att eleverna på gymnasiet ska få en bättre sammanhållning och få röra på sig. De har uppmärksammat att om man mår bra kan man prestera bra i skolan och när man presterar bra så mår man bra. Hälsorådet anordnar därför många olika hälsofrämjande aktiviteter och det finns ett stort engagemang hos eleverna att delta. Ofta anordnar hälsorådet aktiviteter som fokuserar på att stärka den fysiska hälsan, till exempel genom olika bollsporter eller andra pulshöjande aktiviteter, men vid det här tillfället var det istället den psykiska hälsan som var i fokus.

Musikquiz skapade trygghet

Att skapa trygghet och gemenskap bland elever i olika årskurser är viktigt så för att göra det bjöd elever i årskurs tre in elever i årskurs ett på musikquiz med fika. Aktiviteten blev en arena för att lära sig att umgås och prata med nya människor. De yngre eleverna frågade de äldre om hur det är att plugga och eleverna som ledde och planerade aktiviteten fick bra praktisk övning inför framtiden och kommande arbete.

Eleverna var omtänksamma och frågade om de yngres tankar och åsikter gällande val av aktivitet vilket innebar att relationsskapandet påbörjades redan innan den faktiska aktiviteten ägde rum. Det blev mycket uppskattat av alla.

2725
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter