Hälsorådet HälsosammAST

Hälsorådet HälsosammAST startade i mars 2022 och har som syfte att öka medlemmarnas både fysiska och psykiska hälsa genom en variation av olika hälsofrämjande aktiviteter. Bland annat har hälsorådet fått ansvar för verksamhetens satsning på "hälsotorsdagar" och både de som är medlemmar i hälsorådet och andra får lämna förslag på olika aktiviteter som hälsorådet kan anordna. Under det första kvartalet som hälsorådet har varit aktivt har de haft styrelsemöten, medlemsmöten, anordnat olika rastaktiviteter, en tipspromenad och de har även en stående gymverksamhet i samarbete med föreningslivet.

Många positiva effekter med hälsorådets aktiviteter

Vi hade, redan innan hälsorådets skapande, en god gemenskap. Den stora skillnaden nu är att vi har ett namn, styrelse och förhoppningsvis ett ännu större deltagande framöver, när det hälsofrämjande arbetet blir ännu mer uppstyrt med tydliga mål. Att vi dessutom får starkare ekonomiska muskler underlättar på väg mot en bättre samlad hälsa. Våra elever och personal är gladare och väldigt drivna i arbetet kring hälsa och våra elever har fått en större känsla av delaktighet då alla har en möjlighet att påverka. Vårt hälsoråd är väldigt drivet i sin strävan att engagera alla i skolan och presenterar kontinuerligt nya aktiviteter. Vi ser även en ökad initiativförmåga hos våra elever kring framtida aktiviteter då fler och fler förslag nämns i korridoren och förhoppningsvis inom kort hamnar i vår förslagslåda.

Hur har barn och unga blivit medvetna om att aktiviteterna stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? 

Processen kring att medvetandegöra hur vi blir påverkade av hälsoaktiviteter har på skolan varit ett långtgående arbete. Sedan vi startade hälsorådet har vi bland annat satt upp mindmaps på skolans väggar kring vad hälsa är, haft diskussioner kring vad medlemmarna anser hälsa och ohälsa är samt diskuterat aktivt vilka saker vi tillsammans kan göra för att stärka hälsan. Ett exempel är att vi alltid gör saker tillsammans på rasterna och erbjuder såväl fler fysiska aktiviteter som mer lugna gruppaktiviteter.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter