Hälsorådet Kultur & Hälsa

I oktober vill vi lyfta hälsorådet "Kultur & Hälsa" som finns på Simrishamns särskola. Hälsorådet har vuxit successivt under åren och har idag 54 medlemmar där åldersspannet sträcker sig från de som är mellan 6-12 år upp till 25 år och det finns även medlemmar som är över 25 år. När hälsorådet startades i maj 2017 var ett av föreningens grundläggande syften just att bygga broar mellan olika åldrar. De skriver att "Det är roligare att vara flera klasser tillsammans så man får flera kompisar. Man kan göra flera saker än om man är få. De som är äldre får visa de som är yngre och vara bra förebilder". Att medlemmarna är i så olika åldrar har gjort att hälsorådet har funnits länge och fortsätter vara aktivt eftersom det alltid slussas in nya medlemmar som tar över när de äldre tar studenten.

Månadens hälsoråd - oktober

En effekt som det berättas mycket om är att hälsorådets olika aktiviteter, tillsammans med gemenskapen och sammanhållningen som det har skapat, har gjort att elever som slutat på skolan fortsätter att vara engagerade i hälsorådet eller att tidigare hälsorådsmedlemmar fortsätter att träffas och gör sina olika hälsofrämjande aktiviteter eftersom det har skapats en medvetenhet kring hur det främjar och stärker deras välbefinnande. Hälsorådets aktiviteter syftar till att stärka barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa och de anordnar bland annat utedagar och biobesök men de har även cyklat dressin. Det berättas om att de äldre tar de yngre i handen och leder dem framåt och vid årsmötena tar alla sin roll på största allvar. Inför varje möte ombeds hälsorådets medlemmar att samla in förslag och önskemål till aktiviteter och beslut fattas genom konsensus.

Hur har barn och unga blivit medvetna om att aktiviteterna stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande?

I samband med aktiviteterna som genomförts har personal i förväg förberett eleverna. Under förberedelserna berättar personal vad eleverna kan förvänta sig av dagen (praktiska detaljer). Eleverna får möjlighet att berätta vad de vet om aktiviteten och diskutera om, hur och varför aktiviteten kan vara bra för ens välbefinnande. Efter att aktiviteten genomförts görs en utvärdering där eleverna med hjälp av figurer eller friskriven text får ge sin feedback.

Hur har aktiviteterna stärkt gemenskapen?

I de aktiviteter där hela särskolan kan medverka stärks relationerna mellan eleverna. Det gör så mycket för gemenskapen att eleverna träffas över olika årskurser och klasser och gör olika aktiviteter tillsammans.

Tack till hälsorådet "Kultur och hälsa" för allt som ni gör för att stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Ni har också hittat sätt att säkerställa att hälsorådet fortsätter att vara aktivt och ständigt få nya medlemmar som kan främja och stärka sin hälsa. Vi ser fram emot att få fortsätta följa ert fina arbete!

Blir du inspirerad, vill veta mer om hälsoråd och hur hälsoråd kan lyfta det hälsofrämjande arbetet i din skola till en ny nivå? Ta då gärna kontakt med oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-941 410 så berättar vi mer!

2925
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter