Hälsorådet Aktiv 24-7

I november vill vi lyfta hälsorådet Aktiv 24-7 som finns på Upplands-Brogymnasiet. Vid starten bestämdes att hälsorådet skulle ägna sig åt olika friluftsaktiviteter för att stärka medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och de skriver att "Vi är en grupp som vill göra saker tillsammans genom att göra roliga och lärorika aktiviteter. Alla är delaktiga i vad vi ska göra och vi pushar och peppar varandra genom aktiviteterna."

Månadens hälsoråd november

Vilken variation av aktiviteter vi har fått ta del av! Hälsorådet har bland annat genomfört femkamper, pimplat, varit på actionbad, klippklättrat vid ryssgraven och lagat mat utomhus. Ibland görs aktiviteter som är kopplade till skolans lokaler eller närmiljön men ofta anordnas även heldagsaktiviteter där hälsorådets medlemmar åker iväg tillsammans, vilket ger helt andra möjligheter att knyta närmare band, ha personliga samtal och lära känna varandra på djupet.

Hur har ni tänkt kring valet av de olika aktiviteterna? 
När vi diskuterat fram vilka aktiviteter vi ska genomföra så har jag (hälsorådscoachen) ställt öppna frågor kring vilka effekter de tror aktiviteterna kan medföra och även bett dem tänka på om de kan ha en negativ påverkan på välbefinnandet. Till exempel så kan aktiviteter med tävlingsinslag ha en negativ effekt, som femkampen, men i samband med detta så diskuterade vi hur vi bör uppträda mot varandra och hur man kan tänka kring val av grenar vid femkampen för att undvika att det blir fokus på tävlingsmomentet.

De heldagsaktiviteter som anordnas och sker på annan plats än i skolan gör deltagarna öppnare då de får förutsättningar att verkligen lära känna varandra. Gruppen svetsas samman, de blir tajta! Vi gör också aktiviteter som de flesta aldrig har testat förut, vilket gör att alla har samma utgångsläge och vi får se sidor hos varandra som vi inte alltid ser i skolan såsom mod och att alla blir väldigt hjälpsamma och peppande mot varandra.

Tack till hälsorådet "Aktiv 24-7" för allt som ni gör för att stärka ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Blir du inspirerad, vill veta mer om hälsoråd och hur hälsoråd kan lyfta det hälsofrämjande arbetet i din verksamhet till en ny nivå? Ta då gärna kontakt med oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-941 410 så berättar vi mer!

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter