Hälsorådet Trygghetsgruppen

Månadens hälsoråd - Trygghetsgruppen på Emanuelskolan

Månadens hälsoråd - april

I april vill vi lyfta hälsorådet "Trygghetsgruppen" som finns på Emanuelskolan i Sjöbo. Hälsorådets medlemmar är 6-12 år och det är barnen som driver föreningen, fattar beslut och planerar och genomför olika hälsofrämjande aktiviteter. Det är med mycket glädje och stort engagemang som de sprider trygghet på skolan genom att anordna olika rastaktiviteter och lekar med hälsofokus.

Hälsorådet säger att "Vi lär känna varandra bättre inom klasserna och över klassgränserna, har roligt, får energi och det blir tryggare på skolan. Det är kul att göra aktiviteter och vi vill göra vad vi kan för att alla ska kunna vara trygga på skolan. När vi gör saker tillsammans ökar gemenskapen. Genom aktiviteter och samtal kan fler elever förstå vad som skapar trygghet och hur vi alla kan hjälpa till".

Hälsorådets hälsorådscoach Caroline berättar att vid hälsorådets olika rastaktiviteter är det många elever i årskurs F-3 som är med men några äldre elever brukar också delta. På så sätt skapas nya relationer både över klass- och årskursgränserna.

Hur skapar du som hälsorådscoach medvetenhet hos de unga kring hur aktiviteterna stärker deras hälsa? 

Genom att vi pratar om syftet med aktiviteterna och hur de hjälper dem att må bra. Barnen är även med och deltar när vi ska fylla i redovisningen och får diskutera frågorna vilket också gör att de blir medvetna om vilka effekter aktiviteterna ger. De säger själva att medvetenheten ökar genom att de testar aktiviteten och märker att de mår bättre av att delta.

Tack Trygghetsgruppen för allt som ni gör för att stärka både medlemmarnas och andra ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande! 

Blir du inspirerad, vill veta mer om hälsoråd och hur hälsoråd kan lyfta det hälsofrämjande arbetet i verksamheten till en ny nivå? 
Ta då gärna kontakt med oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter