Hälsorådet Didaktus äldre

Månadens hälsoråd - Didaktus Äldre på Didaktus Liljeholmen

Månadens hälsoråd - maj

I maj vill vi lyfta hälsorådet "Didaktus Äldre" som finns på Didaktus Liljehomen i Stockholm. Hälsorådet startade i november 2021 med syftet att stärka medlemmarnas hälsa och välbefinnande och en sak som var viktig var att det i hälsorådet även skulle skapas en trygg gemenskap med mycket glädje och engagemang. När hälsorådet precis hade startat så var fokus på att medlemmarna skulle lära känna varandra, jobba med gruppbildning och tillsammans pröva olika demokratiska beslutsmetoder för att komma överens på ett bra sätt då de ville vara så enade som möjligt för att kunna fatta majoritetsbeslut.

Nu sex månader senare så säger hälsorådets medlemmar att "Vi är många glada medlemmar som trivs i varandras sällskap. Vi tycker om att lära oss nya saker och att vara aktiv i en förening och lära sig om demokrati är mycket intressant. Det är erfarenheter som vi tror att vi kommer ha stor nytta av i framtiden".

Med anledning av alla de positiva effekter som hälsorådets medlemmar har upplevt att hälsorådet har resulterat i, och det faktum att styrelsemedlemmarna tar studenten i juni, så kändes det viktigt för dem att få in nya yngre medlemmar som kunde ta över styrelseposterna för att se till att hälsorådet kan leva vidare. I sin redovisning för kvartal ett 2022 skriver de att "Vi har värvat in några elever från tvåan i vår styrelse. Vår tanke är att flera tvåor kommer in och på så sätt fortsätter vårt arbete i hälsorådet. Tvåorna är valda på vice-poster i styrelsen och vi kommer att ta hand om dem och skola in dem innan vi avslutar våra studier".

Hälsorådscoachen Tuija Tranberg berättar att hälsorådet ibland träffas själva och ibland tillsammans med henne som coach.

Hur skapar du som hälsorådscoach medvetenhet hos de unga kring hur aktiviteterna stärker deras hälsa? 

Jag som hälsorådscoach har berättat för eleverna om hälsofrämjande arbete. Vi har diskuterat och reflekterat kring vad hälsa är, hur var och en kan förbättra och främja sin egen hälsa och att hälsa och välmående är en mänsklig rättighet för alla. Jag har också berättat för ungdomarna att de, genom det som görs i hälsorådet, kan skapa ett positivt engagemang och gemenskap vilket också gör att de förbättrar sin hälsa. Vi har pratat om empowerment och hur man med ny medvetenhet och kunskap kan ta kontroll över sitt liv och göra medvetna och positiva val för sin hälsa, sitt lärande och sitt liv.

Tack Didaktus Äldre för allt som ni gör för att stärka ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och för att ni har hittat ett sätt att säkerställa att hälsorådet lever kvar även när tidigare styrelsemedlemmar lämnar skolan.

Blir du inspirerad, vill veta mer om hälsoråd och hur hälsoråd kan lyfta det hälsofrämjande arbetet i din verksamhet till en ny nivå? Ta då gärna kontakt med oss på info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410.

2575
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter