Hälsorådet Töres keramikgrupp

Töres keramikgrupp startade med syftet att de vill utveckla de ungas kreativitet och stärka relationerna och gemenskapen i verksamheten. Fokus är även på att de unga ska få känna sig stolta över det som de skapar. Hälsorådet träffas en gång i månaden och tanken med träffarna är att de unga ska lära känna varandra bättre och ha roligt tillsammans, men även lära sig hur man arbetar med keramik på olika sätt. Träffarna börjar alltid med ett gemensamt hälsosamt mellis och därefter påbörjas det kreativa skapandet. Hälsorådet menar att aktiviteterna bidrar till att relationerna förbättras och när man samtidigt får skapa något kreativt så känner man sig duktig. Aktiviteterna har därför många olika positiva effekter både på hälsan och de ungas självkänsla och självförtroende.

Kreativt skapande för hälsan

Vi fick veta att det fanns en till vuxen på Töreskolan som tidigare hade jobbat med keramik. Eftersom hon snart skulle flytta från byn ville vi ta chansen och genomföra en skapande aktivitet med henne och inspireras av hennes kunskap och idéer. Vid det här tillfället hade vi bjudit in alla barn från storfritids och visade bilder på föremål som vi planerade att skapa och berättade hur aktiviteten skulle gå till.

Den 6 november efter skolans slut samlades vi och började vår aktivitet med mellis. Det var en viktig del av vår aktivitet eftersom vi hade möjlighet att välkomna de nya barnen som ville prova på att jobba med lera. Eleverna fick hämta nya krafter genom att äta ett nyttigt mellanmål som de hade med sig hemifrån och under tiden hade de möjlighet att prata med varandra om allt möjligt som berörde deras liv och tankar.

Efter det att vi hade städat gick vi till bildsalen och eleverna fick en kort introduktion av de vuxna för att lära sig hur man jobbar med lera. De fick lära sig:

- hur man kan skapa fina tavlor av enkla former

- hur man kan klistra ihop lerbitar utan att de ska lossna efter att de har torkat

- olika metoder hur man kan dekorera med olika verktyg i lera

Varje elev fick en fyrkantig platta av lera som de under aktiviteten fick dekorera med olika motiv och former. Eleverna fick själva välja vilket tema de ville ha så det blev vinter, jul, saga, vår, sommar, djur, himmel och landskap. Kreativiteten flödade. Under skapandet hade de möjlighet att prata med varandra, byta tankar och tipsa eller hjälpa varandra. Eleverna hade en och en halv timme till skapande och det var tillräckligt länge för att ingen skulle behöva känna stress för att hinna bli färdig. Alla fick skapa i varsin takt, så de blev färdiga vid olika tidpunkter. De signerade sina föremål, sedan städade vi. Tio dagar senare skröjbrändes föremålen som sen skulle målas med glasyrer. Alla var mycket nöjda med sina alster och såg fram emot att måla på föremål nästa gång.

1500

No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter