Hälsorådet Kultur & Hälsa

Hälsorådet Kultur & Hälsa startades 2016 och arbetar aktivt för att stärka likvärdighet och gemenskap för grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever och därigenom även främja elevernas kunskapsutveckling. Hälsorådet vill verka för att alla ska få möjlighet till upplevelser inom områden som annars inte är en självklarhet. Hälsorådet vill också att alla ska känna delaktighet och ha inflytande, känna trygghet och social gemenskap och att alla ska få insikt i hur livsstil och hälsa hänger ihop. Hälsorådet arbetar med att utveckla demokratiska kompetenser hos medlemmarna och driver ett medvetet arbete för att ska skapas en stark värdegrund i vilken medlemmarnas självkänsla, gemenskap och sociala kompetens stärks.

Julfest ökade gemenskapen och tryggheten

Vi bestämde oss för att ha en julfest där vi delade upp oss i olika rum. Vi pysslade och åt god mat. Alla fick besöka tomten och gå fram en och en för att få sin julklapp.

Vilka effekter hade aktiviteten? 

Det blev en aktivitet som hade väldigt många positiva effekter. Den psykiska hälsan, tryggheten och gemenskapen ökade mycket. Elevernas välmående ökade också mycket och det i sin tur skapade ökade förutsättningar för elevernas koncentration och lärande.

Hur ökade aktiviteten medlemmarnas empowerment? 

Alla har haft inflytande och fått vara med och bestämma vilken aktivitet som skulle göras. Hälsorådets styrelse har deltagit i organisering och planering av aktiviteten.

2650
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter