Hälsorådet Trygghetsgruppen

Hälsorådet Trygghetsgruppen har som syfte att verka hälsofrämjande för att bibehålla och stärka barns och ungas hälsa. Detta görs genom olika hälsofrämjande aktiviteter, till exempel rastaktiviteter och olika lekar med hälsofokus. Tanken är att eleverna ska lära känna varandra bättre inom klasserna och även över klass- och årskursgränserna. När eleverna har roligt tillsammans får de ny energi och det ökar även gemenskapen vilket gör skolan till plats där alla kan känna sig trygga.

Hinderbana ökade gemenskap och trygghet

Vi har gjort en hinderbana för årskurs f-3 som vi ska ha öppen en dag i veckan på rasterna till att börja med. Vi har ringar som man hoppar i och sen är det hinder som man hoppar över. På vägen tillbaka är det balansgång. Sen håller vi i hälsorådet på att bygga ett hinder tillsammans i slöjdsalen på mentorstiden och fritids. Det var ungefär 50 elever som deltog i aktiviteten och de tyckte att det var jättekul. En elev sa till exempel "Jag har aldrig sprungit så fort och rört mig så mycket på rasten innan". Många har frågat om hinderbanan och när den ska vara framme igen.

Hur har barn och unga fått kontroll och inflytande i processen att besluta om den här aktiviteten?

Vi har möten där medlemmarna får ge förslag på vad vi ska göra. Sedan röstar vi. De flesta ville göra en hinderbana så därför började vi med det. Alla fick chans att rita förslag på hur hinderbanan skulle se ut. Sedan träffades vi i slöjdsalen och röstade om hur det skulle bli. Vi kom fram till att vi kunde göra ett hinder själva och köpa in resten. Då fick vi se bilder på olika hinder och saker vi kunde köpa för våra pengar och rösta. De saker som fick flest röster köpte vi.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter