Hälsodag i Örkelljunga

Eleverna i hälsorådet ordnade en hälsodag för skolans elever, vilket visade sig vara lyckat.

Så här beskriver skolan och hälsorådet sin hälsofrämjande aktivitet med egna ord:

Eleverna i hälsorådet ordnade en hälsodag för skolans elever. Deltagarna hade först fått komma med förslag på aktiviteter och därefter användes pengarna till att exempelvis hyra in instruktörer och hyra lokaler. Bland aktiviteterna fanns t ex yoga, salsa, bowling, skogspromenad ochsjälvförsvar.

Dagen var mycket uppskattad och kommer säkerligen i repris nästa år.

Sammanhållningen, gemenskapen och medvetenheten om vad de mår bra av har ökat mycket medan tryggheten har ökat något.