Hälsorådet Poolarna

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Poolarna vill öka gemenskapen på skolan och därmed den psykiska hälsan. Genom att göra olika aktiviteter tillsammans som exempelvis fotboll för att ha kul med varandra och mötas över programgränserna och gränserna ska de släppa stressen från skolan. På denna hälsofrämjande aktivitet ökade de just också gemenskapen mycket på en dag som de kallade Globala dagen.

Hälsorådet Poolarna ökade sammanhållningen!

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Poolarna anordnade tillsammans med skolan Globaladagen. Vilket är en aktivitet som har målet att öka sammanhållningen på skolan. Poolarna höll i aktiviteter på en idrottplats utomhus där deltagarna fick spela catcher the flag, fotboll, tävla i en tårt bakartävling, musikquiz och massa annat. Vi anordnade olika aktiviteter så att så många som möjligt skulle vilja vara med. Det deltog ungefär 200 personer på Poolarnas aktivitet. Deltagarna var uppdelade i lag med människor från andra klasser, detta för att få folk att lära känna nya på skolan. Genom alla samarbetsövningar fick deltagarna frisk luft och möjlighet att träffa nya kompisar. Vilket var syftet med vår aktivitet. Detta blev en lyckad eftermiddag med mycket skratt och glada minnen.

3550
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter