Hälsorådet Fridasfys

Hälsorådet Fridasfys på Fridaskolan startade med syftet att anordna fysiska aktiviteter innan skoldagen börjar eller på förmiddagsrasten för att främja elevernas hälsa, kondition, inlärning, koncentration och gemenskap.

Fys före skolan ökade förutsättningarna för lärande

Eleverna gick till rektorn och bad om att få tillgång till idrottshallen en gång i veckan mellan kl. 07:45-08:30 för att få kunna inleda sin skoldag med en pulshöjande aktivitet. Tiden utökades senare till 2x45 minuter i veckan och när hälsorådet hade sitt årsmöte så bestämdes dels vilka olika inköp som skulle göras för att aktiviteterna skulle kunna genomföras, dels hur valet av aktiviteter skulle gå till. Hälsorådet har en önskelåda i vilken man får lämna förslag på vad man vill göra och vid varje tillfälle så dras en eller flera lappar beroende på hur pass lång tid som en Bollsport/lek tar.

Alla elever som går i årskurs två kan vara med och i genomsnitt så är det 35 elever per grupp. De mest populära lekarna/bollsporterna just nu är spökboll och spindeln.

Hur har barn och unga blivit medvetna om att aktiviteten stärker deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande? 

Vi har alltid ett vackert avslut där vi pratar om vad vi lärt oss, hur det har känts och vilka de positiva effekterna är. Detta tar vi några minuter till varje gång. Utöver det har eleverna lärt sig om detta på lektionerna under terminen.

Hur har aktiviteterna stärkt gemenskapen?

Genom att de unga får leka, skratta, samspela och samarbeta tillsammans. De måste dessutom komma överens så på så sätt har gemenskapen verkligen stärkts. Vi ser också att de ungas både fysiska och psykiska hälsa har ökat mycket, deras trygghet och sammanhållning likaså. Dessutom är ytterligare en positiv effekt att vi upplever att eleverna känner större lust att komma till skolan och att förutsättningarna för lärande har ökat tack vare att de varit fysiskt aktiva innan skoldagen.

Vill du vara med och göra skillnad för barns och ungas välbefinnande och samtidigt lyfta det hälsofrämjande arbetet i er verksamhet till en ny nivå? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

info@reacta.se

08-940 410

3675
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter