Hälsorådet Fredagsmysklubben

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Fredagsmysklubben startade för att på lunchrasterna göra aktiviteter som t.ex. pingis, promenader och styrketräning. De vill också ha aktiviteter där de åker iväg, som tar längre tid där de kan bowla. PÅ denna hälsofrämjande aktivitet träffades alla i deras danssal för olika aktiviteter som ökade rörelsen och gemenskapen.

Roliga rörelseaktiviteter

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi träffades en lunchrast i vår danssal och eleverna fick göra det de ville. De dansade, hoppade studsmatta och spelade pingis. Eleverna som annars sitter mycket stilla på rasterna fick röra på sig och har roligt. Det var elever från flera olika klasser som var där. De träffas inte så mycket på rasterna i vanliga fall så eleverna fick nya vänner. Som personal stöttade vi genom att plocka fram material. Vi deltog även i pingisspel och för att stötta och inspirera eleverna.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter