Hälsorådet Heart & Soul

Hälsorådet Heart & Soul har två olika syften. De menar att med tanke på att många ungdomar prioriterar annat på morgonen än frukost är sannolikheten att de ska komma tidigare till skolan för att få frukost liten. Därför tillagar hälsorådet hälsosamma snacks som de delar ut till eleverna för att de ska klara av skoldagen. Det är en aktivitet som främjar goda kostvanor. Hälsorådets andra syfte är att anordna olika rastaktiviteter som ska öka elevernas välmående och främja gemenskap.

Fotbollsturnering gav ökad sammanhållning

Vi har anordnat en fotbollsturnering här på skolan som har skett under en av rasterna. Elever i årskurs 6 och 7 fick anmäla sitt intresse och därefter gjorde hälsorådet sex lag. Under två tillfällen har dessa lag fått möta varandra och nu så återstår bara finalen!

Hur har ni pratat om hur aktiviteten bibehåller och stärker deltagarnas hälsa? 

Vi går ut i klasserna för att prata om hur bra det är att röra på sig under rasten och delta i aktiviteter. Det inte bara för att få dig att må bra fysiskt, men det kan också ge dig nya vänner då man engagerar sig i aktiviteter man kanske inte annars skulle delta i.

Hur har aktiviteten stärkt gemenskapen?

Genom att fler elever deltar i våra rastaktiviteter och blir engagerade att hjälpa till i fortsättningen.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter