Hälsorådet Trivsel och hälsa

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Syftet med hälsorådet är att skapa en tryggare skola där alla elever trivs och mår bra. Detta görs genom olika aktiviteter inom klasserna och över årskursgränserna för att lära känna nya människor och samtidigt röra på sig. Eftersom eleverna planerar och genomför aktiviteterna resulterar det i ökad initiativförmåga samt mer kunskap om hur man kan arbeta hälsofrämjande och stärka det positiva. Aktiviteter som främjar gemenskap och att man lär känna elever i andra klasser resulterar i att eleverna behandlar varandra bättre. Det skapas en medvetenhet om att alla har ett ansvar för att bidra till att alla på skolan ska känna sig trygga.

Fest ökade tryggheten och sammanhållningen

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi hade en fest som var för hela skolan. Vi gjorde limbo, dansstop och musikquiz och som ni säkert förstår så kunde inte alla elever vara på festen samtidigt så eleverna som var i klassrummen fick ha frågesport eller göra olika samarbetsövningar.

Anledningen till att vi hade festen var för att eleverna ville att vi skulle göra flera saker tillsammans och därför valde vi att ha en fest. Vi i hälsorådet som var på festen hjälpte till med att se så att alla hade det bra och vi hällde upp dricka till alla. Vi höll även i lekarna.

Det var vi i hälsorådet som planerade festen och vad vi skulle göra på festen. Totalt var 430 elever med från årskurs 1-9. Eleverna tyckte att det va kul och det tyckte vi från hälsorådet också.

Har aktiviteten varit positiv för er hälsa?

Ja, eftersom vi kombinerade olika fysiska aktiviteter med att umgås tillsammans med andra och ha roligt.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter