Hälsorådet Pride Support

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Pride support startade för att påverka sexualundervisningen i skolan, sprida glädje och förståelse i skolan liksom vara en stödgrupp för HBTQ eller andra grupper. Genom positiva aktiviteter som t.ex. roliga tävlingar i bästa utklädnad under Halloween, främjar de vänskap och kompisrelationer ökar de den psykiska hälsan. Just denna hälsofrämjande aktivitet utgick ifrån utsatthet/mobbning och utanförskap och hur man kan göra positiva aktiviteter tillsammans som skapar gemenskap.

Nya kompisar ökade den psykiska hälsan

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi gick runt i alla klasser på skolan och introducerade oss och pratade om utsatthet, kamratskap, normer och att man kunde gå med i hälsorådet om manville träffa nya kompisar. Sedan bjöd vi på popcorn och visade vi en film påskolan som heter "Hubie Halloween". Filmen som har Halloweentema handlar om utsatthet/mobbing/utanförskap och speglar de normer som finns i samhället. Det blev ett roligt och vänskapsfrämjande event. Alla elever på skolan var inbjudna och 158 elever deltog. Vi hade även en tävling i bästa utklädnad och delade utpriser.

Vi känner oss som skapare av aktiviteter som ökar gemenskapen och glädjen på hela skolan, det ger empowerment!

Budskapet är att man inte ska bli utsatt för att man är den man är. Människovärdesprincipen genomsyrade aktiviteten. Vi vill öka medvetenheten om utanförskap genom olika exempel på hur utanförskap existerar i skolan genom bland annat föreläsningar. PrideSupport välkomnar nya medlemmar och vill vara ett stöd för elever som eventuellt känner sig utanför.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter