Hälsorådet 1UZ

Hälsorådet 1UZ har som syfte att stärka och främja sin hälsa genom dans och få en ökad gemenskap. De träffas regelbundet två gånger i veckan och lär sig koreografier från Youtube eller av varandra men de har även koreograferat tillsammans. Utöver stärkt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande har medlemmarna i hälsorådet även uppmärksammat hur de, tack vare dansen, kan koncentrera sig bättre på lektionerna i skolan och en effekt av det är att närvaron i skolan har ökat mycket.

Dans gav ökad koncentration i klassrummet

Vi träffas regelbundet och dansar tillsammans. Gemenskapen och att alla kommer till tals är mycket viktigt för oss så vi fattar alla beslut gemensamt. Alla får yttra sin åsikt och sen diskuterar vi för-och-nackdelar och fattar beslut som alla känner sig okej med.

Hur stärker aktiviteten det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet?

På många sätt. Vårt humör, sömn och skolarbete har förbättrats i samband med aktiviteten och efter varje träning så blir nästa lättare, vilket betyder att styrka, kondition och rörlighet har förbättrats. Eftersom vi har koreograferat tillsammans så har vi lärt oss att lyssna och ta in de andras förslag och tankar. Vi har till exempel använt oss av att istället för att säga nej till idéer, så har vi byggt på dem. På så sätt får allt yttra sig och ingen känner sig nedtryckt och vi trivs i varandras sällskap.

1500
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter