Hälsorådet Kultur & Hälsa

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Kultur & Hälsa startades 2017 för att kunna träffas över klassgränserna och göra roliga aktiviteter tillsammans som skapar ökad rörelse och gemenskap. Just den här hälsofrämjande aktiviteten stärkte mycket både den psykiska och fysiska hälsan.

Av rörelse mår vi bra - mår vi bra vill vi röra oss

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

För att genomföra en både psykiskt- och fysiskt hälsofrämjande aktivitet bestämde vi oss för rörelse och genomförde därför en "fyr-kamp" med avslutande grillning. Vi delade in oss i smågrupper och började med var sin aktivitet; kubbspel, tipsrunda, minigolf och fiske. Alla kämpade verkligen på och vi hade roligt.

Dagen stärkte oss alla.

2650
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter