Förbered uppstarten

Vi gör det enklare att arbeta hälsofrämjande

Utifrån kartläggningen och era förutsättningar anpassar vi och väljer stödinsatser från Reactas modell som gör det möjligt för er att starta upp arbetet framgångsrikt. Vår modell består av en bredd av insatser för att ni ska nå era verksamhets mål och vision.

Innan arbetet startar blir skolan eller fritidsverksamheten stödmedlemmar. Därefter börjar de första personerna i personalen i verksamheten utbilda sig till hälsorådscoacher för att kunna stötta starten av hälsoråd på skolan eller mötesplatsen. Vi finns med hela vägen för att hjälpa och stötta er att lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå med hälsoråd.

Handledning och support

Vi hjälper er hela vägen

Efter uppstarten finns vi med hela tiden och ger hjälp & support, något som ingår i stödmedlemskapet. Vi kommer gärna till din skola eller mötesplats för att underlätta arbetet och finns alltid tillgängliga digitalt på den plattform du använder. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp & support.

Kontakta oss på: 08-940 410 eller info@reacta.se

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→