Planera uppstarten

Vi hjälper er hela vägen

Nu är det dags att planera er uppstart. Arbetet sker enligt vår systematisk arbetsprocess som hjälper er snabbt och enkelt igång. Till er hjälp får ni bland annat en mall för ett internt möte, där ni utifrån kartläggningen identifierar vad ni ska göra i ett första steg, i ett andra steg och i ett tredje steg. Vad är det första prioritera steget? Det andra? O.s.v. Därefter har vi tillsammans med rektor ett kort möte för att stämma av er väg framåt för att få bästa effekt på ert hälsofrämjande arbete.

Nu har ni en plan redo för "hur gör vi det" enligt det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet är förankrat i hela styrkedjan, evidensbaserat, systematiskt och bygger på framgångsfaktorer. Detta ger er ett effektivt arbete som lyfter ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Vi är fortsatt med och hjälper er hela vägen med fler insatser som nätverksträffar, kick-off bidrag, friskvårdsbidrag till eleverna, mallar och digitala guider. Allt ingår i stödmedlemskapet. Läs mer →

Handledning och support

Vi hjälper er hela vägen

Efter uppstarten finns vi med hela tiden och ger hjälp & support. Vi kommer gärna till din skola eller mötesplats för att underlätta arbetet och finns alltid tillgängliga digitalt på den plattform du använder. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp & support.

Kontakta oss på: 08-940 410 eller info@reacta.se

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→