Förbered uppstarten

Vi gör det enklare att arbeta hälsofrämjande

Utifrån kartläggningen och analysen skräddarsyr vi er uppstart med insatser från Reactas modell och andra aktörer. Vår modell består av en bredd av insatser för att ni ska nå era verksamhets mål och vision. Med vårt stora kontaktnätverk får ni en enkelt en helhetslösning för ert hälsofrämjande arbete som uppfyller WHO:s riktlinjer, Folkhälsomyndighetens råd, Skollagen, Socialstyrelsen, och Barnkonventionen.

Innan arbetet startar blir skolan eller fritidsverksamheten stödmedlemmar. Därefter startar arbetet med att ni utbildar de första stödjarna på skolan som ger stöd till Hälsorådens arbete och deras hälsofrämjande aktiviteter. Vi knyter också an externa aktörer och andra insatser för att nå era mål och vision. Vi koordinerar hela arbetet så att ni enkelt och snabbt kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå.

Handledning och support

Vi hjälper er hela vägen

Efter uppstarten finns vi med hela tiden och ger hjälp & support, något som ingår i stödmedlemskapet. Vi kommer gärna till din skola eller mötesplats för att underlätta arbetet och finns alltid tillgängliga digitalt på den plattform du använder. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp & support.

Kontakta oss på: 08-940 410 eller info@reacta.se

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva Hälsoråd för barn och ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→