Vad är en samordnare?

Skapar möjlighet för fler barn & unga att starta hälsoråd

Som samordnare ger du stöd och förutsättningar för att stödjare tillsammans med barn och unga i skolan eller på mötesplatsen (fritidsgården, allaktivitetshuset etc) kan starta och driva hälsoråd som ökar deras psykiska och fysiska hälsa.  

Vilka uppgifter ansvarar samordnaren för?

Nedan är en utgångspunkt kring vad uppdraget som samordnare kan innebära. Innehållet skiljer sig naturligtvis efter er verksamhets förutsättningar och nuläge. Ett vanligt arbete i skolan är att skapa gemensam tid där barn och unga kan träffas över klassgränserna utifrån intresse i hälsoråden, engagera hälsorådscoach och kassör till varje hälsoråd eller en träff för alla hälsorådscoacher med pepp och tips inför årsmötena.

  • Skapa förutsättningar för att hälsoråd kan startas och drivas genom samsyn och tvärprofessionell samverkan
  • Att alla hälsoråd får en utbildad hälsorådscoach
  • Samordna hälsorådscoachernas arbete med hälsoråden. T.ex. gemensamma årsmöten och aktiviteter som underlättar arbetet för hälsorådscoacherna.
  • Att modellen blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Ansvara för att alla hälsorådscoacher får information om nätverksträffar, utbildningar och nyheter i arbetet med hälsoråd.
  • Ansvara för att informera befintlig och ny personal om modellen på er skola eller mötesplats.

Målgrupp

All personal på grundskolor och gymnasieskolor, liksom fritidsverksamheter/mötesplatser t.ex.  skolsköterskor, fritidsledare, idrottslärare, skolkuratorer, ungdomscoach, lärare, skolpsykologer, specialpedagoger, syv m.fl. För att gå utbildningen behöver du först ha gått stödjarutbildningen och blivit godkänd.

Organisation

Arbetet med hälsoråd är strukturerat för at bli hållbart och effektivt där alla barn och unga i verksamheten ska kunna starta, driva eller delta i hälsorådens aktiviteter. Strukturen gör att varje persons insats inte blir så hög tidsmässigt då arbetet fördelas på personalen och samordnas av en utbildad samordnare från Reacta.

Varje hälsoråd får en hälsorådscoach som guidar barn och unga att starta, driva, utveckla och utvärdera hälsoråd. Hälsorådscoachen får utbildning från Reacta för att kunna genomföra detta arbete. Till sin hjälp finns en samordnare som skapar förutsättningar och underlättar hälsorådscoachernas arbete med hälsoråden.

läs mer

Liten skola eller verksamhet

På en liten skola eller verksamhet (bilden till vänster) kan hälsorådscoach och samordnare vara samma person. Varje hälsorådscoach får ansvara för max tre hälsoråd för att arbetet ska bli hållbart.

Medelstor skola eller verksamhet

I en medelstor skola eller verksamhet med många hundra elever behöver verksamheten minst en samordnare för att alla barn och unga på skolan ska få möjlighet att starta, driva eller delta i ett hälsoråd. Arbetet med hälsoråd är strukturerat så att varje hälsoråd får en hälsorådscoach.

Stor skola eller verksamhet

I en stor skola eller verksamhet med fler än 500 barn och unga behöver verksamheten minst två samordnare för att alla ska få möjlighet att starta, driva eller delta i ett hälsoråd. Det kan också vara så att varje enhet kan behöva en egen samordnare.

Utbildade samordnare

Samordnare på skolor och verksamheter på den fria tidens arena (fritidsgårdar, allaktivitetshus etc.)

Kursguiden

Utbildningar och träffar för att arbeta med hälsoråd

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-09-20

Digitalt på Zoom kl. 15.00-16.00

Så startar du upp hälsorådsarbetet framgångsrikt läsåret 2021/2022

2021-09-21

Digitalt på Zoom 15:00-16:30

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-09-29

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Höghöjdsbana och vildmarksmatlagning

2021-10-01

Älta - Stockholm, 11.00-15.30

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-10-05

Digitalt på Zoom kl. 12.00-16.30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-10-13

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-10-21

Digitalt på Zoom kl. 13.30-14.30

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-11-02

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Carina Karlsson

Del 1: Att motivera barn och unga att starta hälsoråd

2021-11-11

Digitalt på Zoom kl. 08.00-12.30

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-11-17

Digitalt på Facebook kl. 09.00-10.00

Anna Tebelius Bodin

Kom och utbyt erfarenheter och bli stärkt i samordnarrollen

2021-11-18

18-19 november

Ingrid Hylander

Del 2: Att starta hälsoråd

2021-11-25

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Nyfiken på Reacta och hälsoråd?

2021-12-07

Digitalt på Facebook kl. 14.00-15.00

David Nilsson

Del 3: Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

2021-12-09

Digitalt på Zoom kl. 13.00-16.00

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och förbättra barns och ungas hälsa. Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsan och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Ett antal evidensbaserade metoder valdes och bildade en helhet som blev Reactas modell för hälsofrämjande arbete.

Modellen revideras kontinuerligt utifrån skolors och mötesplatsers erfarenhet, liksom aktuell forskning från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas hälsorådscoachutbildning och samordnarutbildning får du som personal i skolan eller på mötesplatsen lära dig hur du kan använda respektive metod.  De centrala metoder som används i modellen för att bibehålla och förbättra barns och ungas hälsa är:

Läs mer →

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →