Satsade på elevhälsa – fler godkända elever

När Semira Vikström klev in som rektor på Visättraskolan i Huddinge på hösten 2013 hade endast 46 procent av eleverna minst E i alla lästa ämnen. Sex år senare är siffran 82 procent – och Visättra är en skola som många söker sig till.
– Elevhälsan är en jätteviktig del i den här utvecklingsresan, säger Semira Vikström.

En kylig novembervind ligger på, men solen lyckas ändå värma upp en smula på skolgården. En musikanläggning pumpar ut musik och en trygghetsvärd dansar med några elever. Ytterligare tre trygghetsvärdar finns som vanligt på plats och håller olika aktiviteter i gång.

Trygghetsteamet, som ingår i skolans elevhälsoteam, beskrivs av Semira Vikström som en grundbult för hela verksamheten på Visättraskolan.
– Satsningen på #roligareraster är det bästa vi har gjort. Trygghetsteamet anordnar tre aktiviteter varje rast och värdarna finns hela tiden på plats. Konflikter som uppstår kan snabbt lösas eller hinner aldrig blossa upp ordentligt. Det gör att de inte följer med in i klassrummet.

Semira Vikström skriver nu tillsammans med sina biträdande rektorer Dounya Hayyoun och Erik Hall på Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?, en bok som är tänkt att komma ut i vår. Skolforskaren Ingrid Hylander, psykolog och docent vid Karolinska institutet är medförfattare.
– Väldigt spännande. Vi är klara med vår del och nu ska Ingrid Hylander sätta ett forskarperspektiv på den, säger Semira Vikström.

Ingrid Hylander är föreläsare på Reactas samordnarutbildning där skolor får kunskap att arbeta med t.ex. hälsofrämjande rastaktiviteter. Läs mer →

Tikki Stanic som är trygghetsansvarig och skolkurator på Visättraskolan, föreläser på kursen Psykisk hälsa & Lärande den 3 mars. Läs mer →

Läs mer
Från: