Vill du arbeta med hälsofrämjande metoder som är evidensbaserade och har dokumenterade effekter för att öka elevernas psykiska och fysiska hälsa? Skapa samsyn i det hälsofrämjande arbetet och få till tvärprofessionell samverkan? Då ska du gå vår samordnarutbildning! Under ett läsår får du expertföreläsningar, handledning och workshops för att arbeta med vår modell som:

  • Skapar samsyn inom begreppen åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande!
  • Evidensbaserade hälsofrämjande metoder som ökar elevernas psykiska och fysiska hälsa
  • Ökar elevernas motivation till hälsofrämjande aktiviteter med motiverande samtal
  • Stärker samverkan mellan skolans olika professioner
  • Får hela skolan att arbeta med att främja elevernas hälsa, lärande & utveckling
  • Ger eleverna friskvårdsbidrag och skolan kompetensstöd

Utbildning är kostnadsfri för stödmedlemmar! Använd gärna skolans kompetensstöd för att betala resan & hotellövernattningen när du åker på utbildningen.

Sagt om dagen

Lärorika dagar! Bra information om hur man startar hälsoråd.

Mycket bra föreläsare - kunniga och inspirerande.

Motiverande samtal var lärorikt. Borde vara mer prioriterat inom skolvärlden.

Föreläsare

Anette Pettersson
Verksamhetschef på Institutet för Demokrati och Dialog, Fryshuset
Fredrik Thelander
Nationell samordnare
Ingrid Hylander
Psykolog och docent i pedagogik vid Karolinska Institutet.
Ulf Kassfeldt
MI utbildare
  • Kom igång enkelt med hälsofrämjande arbete på skolan
  • Få dokumenterade hälsofrämjande metoder för att öka elevernas psykiska och fysiska hälsa
  • Uppfyll läroplanens mål & skollagens krav på hälsofrämjande arbete, inflytande, delaktighet, demokrati m.m.
  • Få verktyg som skapar samsyn i det hälsofrämjande arbetet på din skola
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar
ingår
Fika & dokumentation
kompetensstöd
plats
Kalix - Filipsborgs Herrgård
Datum
2020-03-17
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan eller i gymnasiet som skolsköterska, lärare, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Ingrid Hylander

Samordna det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd

Stockholm - exakt plats kommer senare

Fredrik Thelander

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2020-03-03

Stockholm - Historiska museet

Ingrid Hylander

Samordna det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd

2020-03-17

Kalix - Filipsborgs Herrgård

Margaretha Larsson

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

2020-03-26

Historiska muséet, Stockholm

Filippa Odevall

Hälsofrämjande metoder för koncentration, lugn och avslappning

2020-05-07

Stockholm - exakt plats kommer senare

Betala med kompetensstödet och delta gratis!

2020-05-14

Stockholm - Kistamässan