FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET ÄR KURSEN PAUSAD OCH KOMMER INTE GENOMFÖRAS UTSATT DATUM - MER INFORMATION KOMMER!

Vill du stoppa den psykiska ohälsan i skolan? Öka elevernas välmående & lärande? Behöver du evidens och hälsofrämjande metoder med dokumenterade effekter? Kom och lyssna på prisbelönta forskare och inspiratörer som ger de senaste forskningsresultaten. Ta del av framgångsrika metoder och få praktiska verktyg som du kan använda direkt i ditt arbete för att stoppa den psykiska ohälsan.

- Så fick S:t Eriks gymnasiesärskola stillasittande elever till ökad rörelse med ökad gemenskap över klassgränserna

- Trender för barn & ungas psykiska hälsa, så kan elevhälsan skapa effektiva insatser!

- Hur kan du skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa, där trivsel och trygghet går hand i hand med lärandet.

- Ta del av evidensbaserade metoder med dokumenterade effekter på elevers psykiska hälsa

- Hur påverkar sömn och livsstil elevers psykiska hälsa?

Hur kan vi stoppa den psykiska ohälsan och samtidigt öka elevernas välmående och lärande? Forskningen visar enigt att hälsa och lärande går hand i hand men hur kan skolan arbeta för att nå dit? Vilka metoder fungerar och vad finns det för effekter, fallgropar och evidens? Välkommen till en dag där vi utifrån ett salutogent perspektiv tittar på elevers psykiska hälsa och hur vi kan öka våra elevers välmående och lärande.

Tips! Använd skolans kompetensstöd för att betala resan & hotellövernattningen när du åker till kursen.

Sagt om dagen

"En inspirerande dag på alla sätt, inte ofta man är på en konferens och är nöjd med hela innehållet. "

"Oerhört bra och inspirerande, fantastiskt när metoderna är evidensbaserade. "

"Samtliga föreläsare var kanonbra och jag önskar att hela min skolas personal kunnat få höra detta."

Föreläsare

Eva Randell
Forskare, Högskolan Dalarna
Gita Hedin
Forskare på Högskolan, Kristianstad
Fredrik Thelander
Nationell samordnare, Reacta
Jenny Lundkvist
Idrottslärare & samordnare, S:t Eriks gymnasiesärskola
Tikki Stanic
Trygghetsansvarig och Skolkurator, Visättraskolan
  • Utveckla hälsoarbetet, möt skollagens krav inom hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa
  • Få konkreta verktyg som stoppar den psykiska ohälsan i skolan
  • Lyssna till innovativa projekt och prova konkreta övningar
ladda ner program
Kursavgift
3500 kr eller gratis med kompetensstöd
ingår
Fika & dokumentation
Boka tidigt
Gå 4 för 3. Boka senast 21 mars.
kompetensstöd
plats
Stockholm, Allaktivitetshuset i Sundbyberg
Datum
2020-04-21
Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan eller i gymnasiet som skolsköterska, lärare, kurator, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, specialpedagog m.fl.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Beställ en skräddarsydd kurs! Utbilda hela personalen.

Din skola - Valfri plats

Ingrid Hylander

Samordna det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd

2020-03-17

Kalix - Filipsborgs Herrgård

Margaretha Larsson

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

2020-03-26

Historiska muséet, Stockholm

Anette Pettersson- Faye

Fokus: Hälsa för lärande!

2020-03-30

Uppsala - Jälla naturbruksgymnasium

Katarina Laundy

Hälsofrämjande metoder för koncentration, lugn och avslappning

2020-04-16

Helsingborg, Tryckeriet

Eva Randell

Senaste forskningen & nya hälsofrämjande metoder

2020-04-21

Stockholm, Allaktivitetshuset i Sundbyberg

Filippa Odevall

Hälsofrämjande metoder för koncentration, lugn och avslappning

2020-05-07

Stockholm - Barkarby, Welcome hotel

Katarina Laundy

Fördjupning med praktisk tillämpning

2020-05-08

Welcome hotel, Stockholm - Barkarby

Ingrid Hylander

Samordna det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd

2020-10-05

Stockholm, exakt plats kommer senare