Välj stödinsats

Starta, driva, utveckla & utvärdera hälsoråd

Om modellen

Evidensbaserade insatser med dokumenterad effekt

Att arbeta med Reactas modell för hälsofrämjande är både enkelt, evidensbaserat och har dokumenterade effekter. Modellen består av nedanstående hälsofrämjande insatser som är grupperade efter om du ska starta, driva, utveckla eller utvärdera ett hälsofrämjande arbete med Hälsoråd.

OBS! Vi bygger här en digital version av Reactas modell. Kontakta oss för den trycka versionen av modellen.