Kompetensstöd

Få stöd och kunskap att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga!

Kompetensstöd

Samla kompetensstöd och gå kostnadsfritt på kurser

Betala kursavgiften, resor, hotellnätter och vikarier med kompetensstödet. Genom att samla kompetensstöd kan skolan få hela kostnaden för en kompetenshöjning betald. Ju fler aktiviteter hälsorådet genomför  - desto mer kompetensstöd. För att få kompetensstöd behöver skolan vara stödmedlem. Läs mer om stödmedlemskap här →

Samla kompetensstöd

Så samlar skolan kompetensstöd

Skolan samlar kompetensstöd för varje aktivitet som hälsorådet gör som att starta, göra hälsofrämjande aktiviteter eller ha årsmöte. Ju fler aktiviteter hälsorådet har ju mer ökar skolan sitt hälsofrämjande arbete och stoppar psykisk och fysisk ohälsa hos unga. Till hjälp finns samordnarutbildningen som två personer kan delta kostnadsfritt på från skolan. Där får ni lära er att arbeta framgångsrikt med modellen.

Bli stödmedlem
Bli stödmedlem och få 2000 kr i kompetensstöd direkt. Genom stödmedlemskapet kan skolan samla kompetensstöd, gå på nätverksträffar och samordnarutbildningarna kostnadsfritt.  Läs mer →

Starta Hälsoråd
Starta Hälsoråd på skolan och kom igång med det hälsofrämjande arbetet. När ni startar hälsoråd på skolan får skolan kompetensstöd beroende på antalet elever som är medlemmar i hälsorådet. Ni kan ha flera hälsoråd på skolan. Läs mer →

Hälsofrämjande aktivitet
Att göra hälsofrämjande aktiviteter i ett hälsoråd är enkelt. Kom ihåg att utgå ifrån elevernas initiativ och engagemang så blir arbetet både lätt och eleverna driver på själva. Det sparar både tid och kraft från elevhälsan samtidigt som eleverna skaffar sig kunskap att ta bra livsstilsval både nu och i framtiden. För varje hälsofrämjande aktivitet som redovisas får skolan kompetensstöd beroende på antalet registrerade medlemmar. Varje hälsoråd kan redovisa tre aktiviteter per år och få kompetensstöd och friskvårdsbidrag. Läs mer →

Gör så här:
1. Stötta eleverna i hälsorådet att genomföra en hälsofrämjande aktivitet som stämmer överens med hälsorådets syfte.
2. Ta bilder och filma gärna
3. Redovisa enkelt aktiviteten till Reacta här →

Årsmötet
Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som sitter i styrelsen och redovisar friskvårdsbidraget. För att få fortsatt bidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får skolan kompetensstöd och eleverna  friskvårdsbidrag till hälsorådet, beroende på antal medlemmar. Här startar ni årsmötet →

Fyll på kompetensstödet
Outnyttjade fortbildningspengar? Fyll på kompetensstödet och använd när det behövs. Läs mer  →

Hur mycket kompetensstöd har vi?

Här kan ni se skolans kompetensstöd

Nedan visas varje stödmedlems kompetensstöd. Vill du se mer detaljer på ditt kompetensstöd? (OBS! Fungerar endast på dator) Klicka här →

Använd kompetensstödet

Så använder ni kompetensstödet

Med kompetensstödet kan ni:

Betala kurser
Ange vid anmälan hur mycket kompetensstöd ni vill använda. Har ni t.ex. 7000 kr i kompetensstöd kan två stycken gå gratis vid en kostnad på 3500 kr/person. Vill ni endast använda en del av kompetensstödet som skolan samlat, så ange den summan ni önskar använda.

✔ Betala vikarie
Det kan vara svårt att få tid till att gå på konferenser, kurser och nätverksträffar. Nu blir det enkelt då kompetensstödet kan användas till att ersätta vikariekostnaden. Gör så här: Anmäl dig till den kurs, konferens eller nätverksträff som Reacta anordnar. Boka själv en vikarie och fakturera kostnaden till Reacta genom att mejla till: 8024408919@autoinvoice.se  Kompetensstödet ersätter upp till 1500 kr (inkl. moms) i vikariekostnad per deltagande dag på någon av Reactas kurser, konferenser eller nätverksträffar.

✔ Betala resa & hotellnätter
Är det långt till kursen eller nätverksträffen? Krävs det hotellövernattning och dyra resor där kostnaden drar iväg? Använd då kompetensstödet för att betala resa & hotellnätter till någon av Reactas kurser, utbildningar eller nätverksträffar. Du får ersättningen lätt genom att fylla i ersättningsformuläret här →
Bifoga kvitton på resa och hotellnätterna. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor.

Bli stödmedlem

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete,  för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga!

Läs mer →