Kompetensstöd

Samla kompetensstöd och gå kostnadsfritt på kurser

Betala kursavgiften, resor, hotellnätter och vikarier med kompetensstödet. Genom att samla kompetensstöd kan skolan få hela kostnaden för en kompetenshöjning betald. Ju fler kompetenssteg ni genomför  - desto mer kompetensstöd.

Samla kompetensstöd

Så samlar skolan kompetensstöd

Skolan samlar kompetensstöd med varje kompetenssteg i Hälsorådsmodellen som t.ex. att starta hälsoråd eller att Hälsorådet gör en hälsofrämjande aktivitet. Med varje kompetenssteg ökar skolan sitt hälsofrämjande arbete och stoppar psykisk och fysisk ohälsa hos unga. Till hjälp finns samordnarutbildningen som två personer kan delta kostnadsfritt på från skolan. Där får ni lära er att arbeta framgångsrikt med modellen. Efter genomför samordnarutbildning får skolan 3000 kr/år i kompetensstöd, när minst en person deltagit på utbildningen och blivit godkänd.

Bli stödmedlem
Bli stödmedlem och få 1000 kr i kompetensstöd direkt. Genom stödmedlemskapet kan skolan samla kompetensstöd och gå på nätverksträffar & samordnarutbildningarna kostnadsfritt.  Läs mer →

Gå kurs
Gå en kurs höj din kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Efter genomförd kurs får skolan 500 kr/deltagare i kompetensstöd.   Läs mer →

Samordnarutbildning
Gå samordnarutbildningen och lär dig arbeta med Hälsorådsmodellen framgångsrikt. Med godkänd samordnare får skolan 3000 kr i kompetensstöd per år. Byter samordnaren skola får den nya skolan kompetensstöd framöver (om den nya skolan blir stödmedlem). Läs mer →

Starta Hälsoråd
Starta Hälsoråd på skolan och kom igång med det hälsofrämjande arbetet. När ni startar Hälsoråd på skolan får eleverna också friskvårdsbidrag. Varje Hälsoråd ger 1000 kr i kompetensstöd & 1000 kr i friskvårdsbidrag. Ni kan ha flera Hälsoråd på skolan. Läs mer →

Medlemmar
Varje medlem i Hälsorådet mellan 6-25 år ger 20 kr i kompetensstöd. Är ni t.ex. 100 medlemmar i Hälsorådet får skolan 2000 kr i kompetensstöd per år. Dessutom får eleverna 4000 kr i friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter.

Aktivitet
Stötta eleverna att göra en hälsofrämjande aktivitet och redovisa till Reacta. Skolan får 1000 kr i kompetensstöd och eleverna 1000 kr i friskvårdsbidrag till hälsorådet. Varje Hälsoråd kan redovisa tre aktiviteter per år och få kompetensstöd och friskvårdsbidrag. Läs mer →

Gör så här:
1. Stötta eleverna att genomföra en hälsofrämjande aktivitet i Hälsorådet som stämmer överens med Hälsorådets syfte.
2. Ta bilder, skriv ner stolpar på hur ni i personalen arbetade och vad som var framgångsrikt i arbetet.
3. Redovisa enkelt aktiviteten till Reacta här. Dokumentera gärna i hälsorådsmodellen och spara dokumentationen till ert systematiska kvalitetsarbete. Ta gärna hjälp av Skolverkets digitala system för systematiskt kvalitetsarbete. Redovisa här →

Årsmötet
Årsmötet är Hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer Hälsorådet sina aktiviteter, vilka som sitter i styrelsen och redovisar sina bidrag. För att få fortsatt bidrag och stöd från Reacta måste Hälsorådet ha årsmöte varje år. När Hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får skolan 1000 kr i kompetensstöd och eleverna 1000 kr i friskvårdsbidrag till Hälsorådet. Här startar ni årsmötet

Hur mycket kompetensstöd har vi?

Här kan ni se skolans kompetensstöd

Nedan visas varje stödmedlems kompetensstöd. Vill du se mer detaljer på ditt kompetensstöd? (OBS! Fungerar endast på dator) Klicka här →

Använd kompetensstödet

Så använder ni kompetensstödet

Med kompetensstödet kan ni:

Betala kurser
Ange vid anmälan vid ”Eventuell rabattkod eller betalning med kompetensstödet” hur mycket ni vill använda av kompetensstödet. Vill ni endast använda en del av kompetensstödet som skolan samlat, så ange den summan ni önskar använda.

✔ Betala vikarie
Det kan vara svårt att få tid till att gå på konferenser, kurser och nätverksträffar. Nu blir det enkelt då kompetensstödet kan användas till att ersätta vikariekostnaden. Gör så här: Anmäl dig till den kurs, konferens eller nätverksträff som Reacta anordnar. Boka själv en vikarie och fakturera kostnaden till Reacta genom att mejla till: 8024408919@autoinvoice.se  Kompetensstödet ersätter upp till 1000 kr (inkl. moms) i vikariekostnad per deltagande dag på någon av Reactas kurser, konferenser eller nätverksträffar.

✔ Betala resa & hotellnätter
Är det långt till kursen eller nätverksträffen? Krävs det hotellövernattning och dyra resor där kostnaden drar iväg? Använd då kompetensstödet för att betala resa & hotellnätter till någon av Reactas kurser, utbildningar eller nätverksträffar. Du får ersättningen lätt genom att fylla i ersättningsformuläret här →
Bifoga kvitton på resa och hotellnätterna. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor.

Bli stödmedlem