Kompetensstöd

Få stöd och kunskap att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga!

Kompetensstöd

Samla kompetensstöd och gå kostnadsfritt på kurser

Betala kursavgiften, resor, hotellnätter och mycket mer med kompetensstödet. Genom att samla kompetensstöd kan skolan eller mötesplatsen få hela kostnaden för en kompetenshöjning betald. Ju fler aktiviteter hälsorådet genomför  - desto mer kompetensstöd. För att få kompetensstöd behöver skolan eller hälsorådet vara stödmedlem. Läs mer om stödmedlemskap här →

Samla kompetensstöd

Så samlar skolan kompetensstöd

Skolan eller mötesplatsen samlar kompetensstöd för varje aktivitet som hälsorådet gör som att starta, göra hälsofrämjande aktiviteter eller ha årsmöte. Ju fler aktiviteter hälsorådet har, desto större resiliens (motståndskraft) får barn och unga i din verksamhet mot psykisk och fysisk ohälsa.  Till hjälp finns samordnarutbildningen som två personer kan delta kostnadsfritt på från skolan eller mötesplatsen.

Bli stödmedlem
Bli stödmedlem och få 2000 kr i kompetensstöd direkt. Genom stödmedlemskapet kan skolan samla kompetensstöd, gå på nätverksträffar och samordnarutbildningarna kostnadsfritt.  Läs mer →

Starta hälsoråd
Starta hälsoråd på skolan eller mötesplatsen och kom igång med det hälsofrämjande arbetet. När ni startar hälsoråd på skolan får din verksamhet kompetensstöd beroende på antalet barn och unga som är medlemmar i hälsorådet. Ni kan ha flera hälsoråd på din verksamhet. Läs mer →

Hälsofrämjande aktivitet
Att göra hälsofrämjande aktiviteter i ett hälsoråd är enkelt. Kom ihåg att utgå ifrån barn och ungas initiativ och engagemang så blir arbetet både lätt och de driver på själva. Det sparar både tid och kraft från dig och samtidigt skaffar sig barn och unga kunskap att ta bra livsstilsval både nu och i framtiden. För varje hälsofrämjande aktivitet som redovisas får din verksamhet kompetensstöd beroende på antalet registrerade medlemmar. Varje hälsoråd kan redovisa tre aktiviteter per år och få kompetensstöd och friskvårdsbidrag. Läs mer →

Gör så här:
1. Stötta eleverna i hälsorådet att genomföra en hälsofrämjande aktivitet som stämmer överens med hälsorådets syfte.
2. Ta bilder och filma gärna
3. Redovisa enkelt aktiviteten till Reacta här →

Årsmötet
Årsmötet är hälsorådets viktigaste och roligaste möte. Då bestämmer hälsorådet sina aktiviteter, vilka som sitter i styrelsen och redovisar friskvårdsbidraget. För att få fortsatt bidrag och stöd från Reacta måste hälsorådet ha årsmöte varje år. När hälsorådet lämnat in sitt årsmötesprotokoll får skolan kompetensstöd och eleverna  friskvårdsbidrag till hälsorådet, beroende på antal medlemmar. Här startar ni årsmötet →

Hur mycket kompetensstöd har vi?

Här kan ni se skolan eller mötesplatsens kompetensstöd

Nedan visas varje stödmedlems kompetensstöd. Vill du se mer detaljer på ditt kompetensstöd? (OBS! Fungerar endast på dator) Klicka här →

Använd kompetensstödet

Så använder ni kompetensstödet

Med kompetensstödet kan ni:

✔Betala kurser
Ange vid anmälan hur mycket kompetensstöd ni vill använda. Har ni t.ex. 7000 kr i kompetensstöd kan två stycken gå gratis vid en kostnad på 3500 kr/person. Vill ni endast använda en del av kompetensstödet som skolan samlat, så ange den summan ni önskar använda. Se alla kurser här →

✔Betala inspirationsdagar
Beställ en inspirationsdag till skolan eller mötesplatsen och betala med kompetensstödet. Läs mer →

✔ Betala resa & hotellnätter
Är det långt till kursen eller nätverksträffen? Krävs det hotellövernattning och dyra resor där kostnaden drar iväg? Använd då kompetensstödet för att betala resa & hotellnätter till någon av Reactas kurser, utbildningar eller nätverksträffar. Du får ersättningen lätt genom att fylla i ersättningsformuläret här →
Bifoga kvitton på resa och hotellnätterna. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor.

Bli stödmedlem