Kom igång snabbt och enkelt

Inspiration till att arbeta med hälsorådsmodellen

Vi har inspirerat hundratals skolor till hälsofrämjande arbete med Reactas modell. Bli inspirerad du också och kom igång snabbt och enkelt med ett verkligt och fungerande hälsofrämjande arbete i skolan. Våra inspirationsdagar gör att över 90 % av skolorna startar hälsoråd och gör hälsofrämjande aktiviteter som stärker elevernas hälsa och lärande.  Vi inspirerar från årskurs två på lågstadiet till mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och folkhögskola.

Inspirationsdagen innehåller:

  • Föreläsning och workshop för personal på skolan (1 h)
  • Fem ex av handboken Starta hälsoråd
  • Föreläsningar för tre klasser (varje föreläsning är 1 h)
  • Tio ex av elevhäftet Kom igång med hälsoråd
  • Överlämning av färdiga grupper av elever som kan starta hälsoråd

Målgrupp

Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor

Inspirationsdagarna riktar sig både till elever och personal. Vi inspirerar gärna elever redan i årskurs ett på lågstadiet, vilket lägger en bra grund för elevernas hälsa och lärande tidigt, liksom mellanstadieklasser, högstadieklasser och elever på gymnasium och folkhögskolor. Arbetssättet varierar och vi anpassar pedagogiken efter målgruppen.

För personal

Vi lägger grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete

På inspirationsdagen börjar vi med att träffa skolledning, elevhälsa och övrig skolpersonal (1 h). Här gör vi korta föreläsningar med workshops och samtal kring skolans hälsoarbete.  Vi tittar på begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande samt på hur skolan kan uppnå att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande enligt skollagen. Här påbörjar vi ett arbete med att skapa samsyn för det hälsofrämjande arbetet som sedan ligger till grund för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete som uppfyller kraven i skollagen.

Därefter tittar vi på modellens olika delar. Ni får bland annat ta del av framgångsfaktorer, som vi samlat från alla skolor som arbetar med modellen, liksom evidens och lagstöd.  

Vi avslutar med att titta på hur skolans hälsoråd kan få maximalt med friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter, samt hur skolan kan få kompetensstöd för att betala kurser, resor, logi och vikarier. Efter inspirationsdagen har skolan fått  kunskap och stöd för att kunna arbeta på vetenskaplig grund med hälsofrämjande arbete som i sin tu bidrar till att utveckla elevernas lärande och hälsa.

För elever

Inspiration till att starta hälsoråd

Efter att grunden är lagd och all personal är med i det hälsofrämjande arbetet börjar vi att inspirera eleverna. Vi samtalar och genomför övningar som inspirerar eleverna att göra goda livsstilsval för sin hälsa och som ökar deras lärande. Här lockar vi fram elevernas egna initiativ med hjälp av motiverande samtal och demokratiska metoder. Vi gör eleverna medvetna om vad de mår bra av och vad de kan göra mer för att göra bra livsstilsval. Inspirationsdagen innehåller föreläsning för max tre klasser med elever.

Vi informerar om hur friskvårdsbidraget fungerar och hur alla elever kan få stöd både från Reacta och skolans personal som nu också är med på tåget i det hälsofrämjande arbetet. När vi lämnar klasserna finns det färdiga grupper med elever som har intresse att till exempel göra avslappningsövningar, paus- och rörelseövningar, spela fotboll, göra yoga, laga hälsosam mat, simma eller prata om hälsa. I grupperna har vi också stärkt elevernas motivation att starta hälsoråd och bekräftat elevernas egna fördelar och vinning med att starta hälsoråd och göra just deras hälsofrämjande aktivitet.

Pris

Stödmedlemmar får rabatt

Pris för stödmedlemmar: 5000 kr inkl. moms.
Pris för icke stödmedlemmar: 6000 kr inkl. moms.
Resa och eventuell övernattning tillkommer.

Skolor som är stödmedlemmar kan också använda sitt kompetensstöd för att betala hela eller delar av inspirationsdagen.

boka

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.