Kom igång enkelt och snabbt

Inspiration till att arbeta med Hälsorådsmodellen

Vi har inspirerat hundratals skolor till hälsofrämjande arbete med Reactas modell. Bli inspirerad du också och kom igång enkelt och snabbt med ett verkligt och fungerande hälsofrämjande arbete i skolan. Våra inspirationsdagar gör att över 90 % av skolorna startar hälsoråd och gör hälsofrämjande aktiviteter som stärker elevernas hälsa och lärande. Det ger ett verkligt och fungerande hälsofrämjande arbete på skolan. Vi inspirerar från årskurs 2 på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasium och folkhögskola.

Inspirationsdagen innehåller:

  • Föreläsning och workshop för personal på skolan (1 h)
  • Fem ex av handboken Starta Hälsoråd
  • Föreläsningar för tre klasser (varje föreläsning är 1 h)
  • Tio ex av elevhäftet Kom igång med hälsoråd
  • Överlämning av färdiga grupper av elever som kan starta hälsoråd

Målgrupp

Grundskola, gymnasier och folkhögskolor

Inspirationsdagarna riktar sig både till elever och personal. Vi inspirerar gärna elever redan i årskurs 1 på lågstadiet (lägger en bra grund för elevernas hälsa och lärande tidigt) liksom mellanstadieklasser, högstadieklasser och elever på gymnasium och folkhögskolor. Arbetssättet varierar och vi anpassar pedagogiken efter målgruppen.

För personal

Vi lägger grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete

På inspirationsdagen börjar vi med att träffa skolledning, elevhälsa och övrig skolpersonal (1 h). Här gör vi korta föreläsningar med workshops och samtal kring skolans hälsoarbete.  Vi tittar på begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande samt hur skolan kan nå, att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande enligt skollagen. Här påbörjar vi ett arbete med att skapa samsyn i det hälsofrämjande arbetet som lägger grunden för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete som uppnår skollagens krav.

Därefter tittar vi på modellens olika delar. Ni får ta del av framgångsfaktorer, som vi samlat från alla skolor som arbetar med modellen, liksom evidens och lagstöd.  

Vi avslutar med att titta på hur skolans elever kan få maximalt med friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter, samt hur skolan kan få kompetensstöd till att betala kurser, resor, logi och vikarier. Efter inspirationsdagen har skolan fått ett förstärkt hälsofrämjande arbete, med kunskap och stöd att arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla elevernas lärande och hälsa.

För elever

Inspiration till att starta hälsoråd

Efter grunden är lagd och all personal är med i hälsofrämjande arbetet börjar vi att inspirera eleverna. Vi samtalar och gör övningar som inspirerar eleverna att ta goda livsstilsval för sin hälsa som ökar deras lärande. Här lockar vi fram elevernas egna initiativ med hjälp av motiverande samtal och demokratiska metoder. Vi gör eleverna medvetna om vad de mår bra av och vad de kan göra mer för att ta bra livsstilsval. Inspirationsdagen innehåller föreläsning för max tre klasser av elever.

Vi informerar om hur friskvårdsbidraget fungerar och hur alla elever kan få stöd från Reacta och skolans personal som nu också är med på tåget i det hälsofrämjande arbetet. När vi lämnar klasserna finns det färdiga grupper med elever som har intresse att t.ex. göra avslappningsövningar, paus och rörelseövningar, spela fotboll, göra yoga, laga hälsosam mat, simma, prata hälsa. I grupperna har vi också stärkt elevernas motivation att starta hälsoråd och bekräftat elevernas egna fördelar och vinning med att starta hälsoråd och gör just deras hälsofrämjande aktvitet.

Pris

Stödmedlemmar får rabatt

Pris för stödmedlemmar: 5000 kr inkl. moms.
Pris för icke stödmedlemmar: 6000 kr inkl. moms.
Resa och eventuell övernattning tillkommer.

Skolor som är stödmedlemmar kan också använda sitt kompetensstöd för att betala hela eller delar av inspirationsdagen.

boka

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss.